پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران در راستای تحقق اهداف بلند سازمان در تلاش برای ارتقاء سطح دانش روان شناسی و مشاوره؛ در دو سطح عموم مردم و مخاطبان و اعضای محترم سازمان و نیز صیانت از حقوق صنفی روان شناسان و مشاوران و از طرفی حقوق مراجعان، از طریق اطلاع رسانی رسمی و فراگیر و با اخذ پروانه مجوز فعالیت به شماره: ۸۶۲۹۵ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کند.

این پایگاه خبری بر اساس رسالت قانونی خود بر مدار اخلاق حرفه ای و حدود و حقوق مندرج در قانون مطبوعات، در اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی و ارتقای دانش و معلومات مردم در زمینه روان شناسی و موضوعات متنوع آن که از مسائل مبتلابه و مهم جامعه معاصر ایرانی است، می کوشد با اتکای به دانش و اندیشه های بلند و مسولانه اعظای متخصص و دانشمند سازمان و جامعه وزین روان شناسی و مشاوره کشور، علاوه بر حمایت و پوشش رسانه ای عملکرد و اهداف سازمان و خدمات روان شناسان و مشاوران و موضوعات صنفی مرتبط، در جهت آگاهی بخشی و ارتقای سطح سواد و سلامت بهداشت روانی مردم نیز نقش موثر و مکملی داشته و به عنوان مرجع رسمی رسانه ای و اطلاع رسانی در این زمینه، وظیفه و مسولیت خود را ایفا نماید.

تحقق این مهم، همواره مرهون همراهی و همدلی اساتید و بزرگان و همه اعضای محترم و خانواده بزرگ روان شناسان و مشاوران کشور است.