بزرگداشت شادروان دکتر باقر ثنائی ذاکر - .: پایگاه خبری سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران :. | .: پایگاه خبری سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران :.