دکتر امین رفیعی‌پور «سرپرست معاونت آموزش» سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره شد
دکتر امین رفیعی‌پور «سرپرست معاونت آموزش» سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره شد
دکتر امین رفیعی‌پور در کارنامه خود معاونت اجرایی و پشتیبانی و دبیری شورای مرکزی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره را بر عهده داشته است.

به گزارش پایگاه خبری سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره ایران، طی حکمی از سوی رئیس سازمان، دکتر امین رفیعی‌پور عضو هیأت علمی دانشگاه پیام‌نور به سمت سرپرست معاونت آموزش این سازمان منصوب شدند. گفتنی است، دکتر امین رفیعی‌پور در کارنامه خود معاونت اجرایی و پشتیبانی و دبیری شورای مرکزی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره را بر عهده داشته است.

  • منبع خبر : روابط عمومی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره