با تمام ظرفیت در خدمت مددجویان عزیز کمیته امداد هستیم
با تمام ظرفیت در خدمت مددجویان عزیز کمیته امداد هستیم
ظرفیت 32 هزار عضو و 7 هزار روان شناس و مشاور سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره آماده همکاری با کمیته امداد امام خمینی (ره) است.

تفاهم‌نامه همکاری بین کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور امضاء و مبادله شد؛
به گزارش پایگاه خبری سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره روز چهارشنبه مورخ ۲۲/۰۵/۹۹ تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره و کمیته امداد امام خمینی (ره) که قبلاً به امضاء رؤسای دو نهاد رسیده با اتمام مدت تفاهم‌نامه مجدداً با حضور جناب آقای دکتر محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره و جناب آقای سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) امضاء و مبادله شد. در این جلسه دکتر فریبرز درتاج دبیرشورای مرکزی ومعاون پژوهشی ،دکتر امین رفیعی‌پور سرپرست معاونت آموزشی و دکتر محمدرضا صیرفی مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی و همچنین معاونان کمیته امداد امام خمینی (ره) حضور داشتند؛ ابتدا آقای سید مرتضی بختیاری به نقش و اهمیت فعالیت‌های روان‌شناسی و مشاوره جهت مددجویان و افراد تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداختند و اظهار داشتند در دوره جدید مدیریت کمیته توجه ویژه به امر مشاوره و خدمات روان‌شناسی به خانواده‌های تحت پوشش کمیته می‌شود و با وجود ۶۰۰ همکار روان‌شناس در سراسر کشور با همکاری سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره تلاش می‌شود که از ظرفیت‌های مراکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره سازمان نظام استفاده شود. خوشحالم امروز این تفاهم‌نامه مجدداً تمدید می‌شود.


دکتر محمد حاتمی، اظهار داشت؛ ظرفیت ۳۲ هزار عضو و ۷ هزار افراد دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره به عنوان مهمترین و تأثیرگذارترین سازمان صنفی آماده همکاری با کمیته امداد امام خمینی (ره) خصوصاً در ایام کرونا می‌باشیم .همانطوریکه مقام معظم رهبری فرموده‌اند: مراجعه به روان‌شناس و مشاور باید تبدیل به فرهنگ شود. ما کنگره بسیار موفقیت‌آمیزی در کمیته امداد امام خمینی (ره) داشتیم و بیش از ۷۰۰ مقاله به کنگره واصل شد که این امر تکرار شدنی است. پس از امضا و مبادله این تفاهم‌نامه کارگروه اجرایی این تفاهم‌نامه باید تشکیل شده و چگونگی تعامل دو نهاد و دستورالعمل‌ها آماده گردد و هر ۳ ماه یکبار گزارش تهیه شود. طرح روان‌شناس مددیار و خدمات روان‌شناسی و مشاروه به اقشار کم درآمد در اولویت برنامه‌ریزی این کارگروه قرار گیرد. پس از سخنان رؤسای سازمان نظام و کمیته امداد تفاهم‌نامه امضاء و مبادله گردید.

  • منبع خبر : روابط عمومی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره