برنامه پیشگیری از اعتیاد جامعه کارگری در دستور کار است
برنامه پیشگیری از اعتیاد جامعه کارگری در دستور کار است
مدیرکل خدمات اجتماعی وزارت کار گفت: سعی داریم در برنامه پیشگیری از اعتیاد جامعه کارگری بر تفریحات سالم و سلامت روان آنها متمرکز شدیم تا بتوانیم براساس چشم انداز ۳ ساله نتایج مطلوبی کسب کنیم.

قشر کارگر جز اقشار ضعیف جامعه بوده از این رو آسیب پذیری بیشتری آنها را تهدید می‌کند. افزایش نرخ تورم و کاهش سطح درآمد این طبقه سبب شده تا چالش‌های اساسی در حوزه بهداشت و سلامت داشته باشند. هادی بهداد، مدیرکل خدمات اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اقدامات انجام شده برای کاهش این تهدیدها گفت: اقداماتی که در حوزه بهداشت و سلامت جامعه کارگران در بخش تولید انجام شده باید در دو دسته به آن پرداخت؛ در حوزه کمی، افزایش ۳۰۰ درصدی تأسیس خانه‌های بهداشت در سال ۱۴۰۱ رقم خورد. همچنین افزایش حدود ۵۰۰ درصدی دوره‌های آموزشی برگزار شده برای کارگران نیز از جمله اقدامات انجام شده در بخش بهداشت و سلامت است.

وی افزود: این آموزش‌ها در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی، خانواده، سبک زندگی و برنامه‌های سلامت بوده است.

مدیرکل خدمات اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ۱۰۰۰ ایستگاه به گر جدید ملزم به اجرای برنامه یاری‎گران کار و تولید شده‌اند، ادامه داد: به این ترتیب ۱۰۰۰ کانون یاری گران کار و تولید در بنگاه‌های ۲۰ تا ۵۰ نفر تأسیس شده است. همچنین مشارکت کارفرمایان در این راستا حدود ۲۰۰ میلیارد تومان در تأسیس این مرکزها و برگزاری دوره‌های آموزشی و خدماتی سلامت در سراسر کشور بود که از جمله کارهای انجام شده در حوزه بهداشت و سلامت کارگران محسوب می‌شود.

بهداد با اشاره به حدود ۱۰ هزار شبکه بهداشتی شامل خانه‌های بهداشت، ایستگاه‌های به‌گرد و مراکز بهداشت در سراسر کشور، عنوان کرد: مراکز بهداشت برای بنگاه‌های بالای ۵۰۰ نفر، خانه‌های بهداشت برای کارگاه‌های ۵۰ تا ۵۰۰ نفر و ایستگاه‌های به‌گرد برای بنگاه‌های ۲۰ تا ۵۰ نفر فعالیت داشته و برای افزایش سطح پوشش، اقداماتی برای بنگاه‌های کوچک با نیروی کار بین ۱۰ تا ۵۰ نفر نیز در دستور کار است.

وی اضافه کرد: امسال بحث اصناف نیز مطرح شده برای اینکه واحدها و کارگاه‌های کوچک‌تر هم به تدریج تحت پوشش برنامه‌های سلامت قرار گیرند.

برنامه‌های کیفی در کنار کمی

مدیرکل خدمات اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برنامه‌های کیفی در حوزه بهداشت و سلامت کارگران در بخش تولید عنوان کرد: هوشمندسازی تمام فرایندهای خانه‌های بهداشت از طریق سامانه دیدبان سلامت جامعه کار و تولید، تهیه و تدوین برنامه اعتیاد و تهیه و تدوین سلامت روان برنامه‌هایی است که به لحاظ کیفی در حال پیگیری است. این نوید هم داده می‌شود برنامه اعتیاد و پیشگیری از اعتیاد جامعه کار و تولید مراحل تصویب خود را طی کرده و در جلسه شورای عالی مبارزه با مواد مخدر طرح و به تصویب خواهد رسید و توسط رئیس جمهوری ابلاغ می‌شود.

وی افزود: این برنامه تحول بنیادینی را در شیوه مواجهه ما به عنوان وزارت تعاون با موضوع اعتیاد کارگران به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی همراه خواهد داشت. به این ترتیب تقریباً ۱۸ نهاد و سازمان از داخل مجموعه و خارج وزارت تعاون که زیرمجموعه وزارتخانه‌های دیگر هستند وظیفه مند می‌شوند در حوزه پیشگیری از اعتیاد جامعه کار و تولید همراه باشند؛ این همکاری در سطوح مختلف پیشگیری، غربالگری و در سطح درمان پیش بینی شده است. همچنین در حوزه سلامت روان نیز مباحثی مطرح شده که امیدواریم این بخش از مساله جامعه کار و تولید را نیز بتوانیم به سرانجام برسانیم.

دلایل آسیب پذیری قشر کارگر

این مقام مسؤول با اشاره به دلایل آسیب پذیری قشر کارگر ادامه داد: یکی از دلایل مهم اعتیاد کارگران که می‌تواند موجب اعتیاد شود همان طور که در دنیا این چالش در جامعه کارگری بیشتر دیده می‌شود، این موضوع را نتایج آمار پژوهش‌ها تأیید می‌کنند، سختی کار و نبود تفریحات سالم است. در کنار این دو مساله مشکلات معیشتی و سلامت روان به عنوان دلایل اصلی اعتیاد کارگران به شمار می‌رود.

مدیرکل خدمات اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سعی داریم در برنامه پیشگیری از اعتیاد جامعه کارگری روی این نقاط (تفریحات سالم و سلامت روان) متمرکز شده و آنها را هدف قرار دهیم تا بتوانیم نتیجه مطلوبی را بر اساس چشم انداز ۳ ساله که برای آن در نظر گرفته‌ایم، کسب کنیم.

بهداد با اشاره به پیمایش‌های انجام شده در سال‌های گذشته اظهار کرد: موارد ابتلاء کارگران حوزه کار و تولید در ایران نسبت به سایر کشورها بیشتر است؛ البته لازم به یادآوری است که نزدیک به ۱۰ سال از داده‌های این پژوهش می‌گذرد و نیاز است با پژوهشی جدید آمار اصلاح شود. بنابراین یکی از برنامه امسال پیمایش شیوه شناسی مجددی است که بررسی شود در حال حاضر وضعیت چگونه است و با ارزیابی برنامه‌های انجام شده مشخص شود در یک دهه گذشته اقدامات بر کاهش این معضلات تأثیر داشته است یا خیر.