خشم در اثر تنبیه خود به خاطر اشتباه دیگران به وجود می‌آید
خشم در اثر تنبیه خود به خاطر اشتباه دیگران به وجود می‌آید
روانشناس و مشاور خانواده گفت: خشم یک احساس طبیعی است و می تواند ناشی از عوامل بیرونی و درونی باشد و اگر مدیریت و کنترل نشود می تواند اثرات منفی عمیقی ایجاد کند.

المیرا امانی، دکترای روانشناسی تربیتی و مشاور خانواده  بیان کرد: اگر خشم به خانواده مدیریت نشود، اثرات منفی ایجاد می کند، بنابراین به نظر می‌رسد که با مدیریت خشم در لحظه و اتخاذ تصمیمات درست‌تر به شکل‌گیری شخصیتی آرام و دوست‌داشتنی در اعضاء خانواده‌مان کمک می‌کنیم.

امانی در مورد خشم گفت: خشم یک احساس طبیعی است و می تواند ناشی از عوامل بیرونی و درونی باشد و ممکن است شما از یک شخص خاص یا رویداد عصبانی باشید اما خشم زمانی مشکل‌ساز می‌شود که به روش ناسالم بیان شود که می تواند از نظر جسمی، ذهنی و اجتماعی آسیب بنیادی به همراه داشته باشد.

این روانشناس و مشاور خانواده در خصوص راهکارهای مقابله با خشم اظهار کرد: وقتی احساس ناراحتی و خشم می کنید می تواند کارهایی از قبیل تنفس عمیق شکمی؛ خارج شدن از موقعیت خشم؛ جایگزینی کنترل درونی به جای کنترل بیرونی؛ مراقبه و اسکن بدن؛ بخشش و فراموشی؛ یادگیری حل مسئله؛ به کارگیری تکنیک همدلی؛ شناسایی خطاهای فکری؛ پیش بینی خشم و شماره معکوس اعداد از ۱۰۰ به ۱ را انجام دهید.

وی افزود: خانواده نهادی مقدس است که هدف از تشکیل آن در اسلام رسیدن به آرامش روحی روانی است و بر اساس آیات قرآن کانون محبت و رحمت است و در تشکیل عزت نفس که مهمترین مولفه یک انسان سالم است نقش عمده ای دارد.

امانی ادامه داد: عزت نفس یعنی احساس ارزشمند بودن و این احساس از مجموع افکار، احساس ها و عواطف در طول زندگی ناشی می شود و حکم یک ذره روان شناختی دارد و به رضایت انسان ها از زندگی کمک می کند.

این روانشناس و مشاور خانواده در مورد شکل گیری عزت نفس اظهار کرد: واکنش دیگران، مقایسه با دیگران، همانند سازی با الگوها، همسالان، حمایت های اجتماعی هم می تواند در شکل گیری عزت نفس موثر باشد و افرادی که عزت نفس بالاتری دارند استقلال عمل دارند، مسئولیت پذیرند، تاب آوری بالایی دارند، این ها افرادی هستند که به پیشرفت های خود افتخار می کنند و اگر شکست بخورند به خودشان سخت نمی گیرند و خود را سرزنش نمی کنند و در وسط مشکلات هستند ولی مقاومت نشان می دهند و خم به ابرو نمی آورند.

امانی در مورد راهکارهای افزایش عزت نفس در خانواده بیان کرد: تقویت جنبه مثبت فرزندان؛ قائل شدن حق انتخاب برای فرزندان، شنونده فعال بودن، افزایش مسئولیت پذیری فرزندان، نادیده نگرفتن احساسات فرزندان،عدم تمسخر، تهدید و تنبیه فرزندان؛ استفاده از زبان عزت نفس به جای زبان های تهاجمی و هدیه بی قید و شرط عشق به فرزندان باعث افزایش عزت نفس خواهد شد.