تشخیص افسردگی یا فرسودگی  ؟!
تشخیص افسردگی یا فرسودگی  ؟!
هالی پاورزمبارزه با فرسودگی شغلی یا افسردگی می‌تواند به تنهایی دشوار باشد. گر چه این دو مشکل از جهاتی شبیه هم هستند اما در عین حال بسیار هم متفاوت هستند.

انجمن روانپزشکی آمریکا تعریفی برای هر یک از این دو ارائه کرده است:

فرسودگی شغلی: خستگی احساسی، نگرش‌ها و احساسات منفی نسبت به همکاران و نقش شغلی.
افسردگی: یک بیماری شایع و جدی روانپزشکی که بر احساس، طرز تفکر و نحوه عمل شما در کل جنبه‌های زندگی تأثیر منفی می‌گذارد.

تالی دولگه، کارشناس سلامت روان می‌گوید: «افسردگی در همه زمینه‌های زندگی فراگیر است در مقابل، فرسودگی شغلی واقعاً به یک چیز خاص مرتبط است

دولگه می‌گوید ۷۵ درصد از مردم در محل کار دچار فرسودگی شغلی می‌شوند. او می‌گوید که یک تفاوت بزرگ بین فرسودگی شغلی و افسردگی این است که ببینید آیا در یایان روز می‌توانید به خانه بروید و از کار فاصله بگیرید و حالتان بهتر شود یا نه. با فرسودگی شغلی، ما مشخصا می‌فهمیم از چه ناراحتیم.

با افسردگی، گاهی اوقات تشخیص اینکه چرا اینقدر احساس غمگینی می‌کنیم بسیار سخت است. برای کمک به فرسودگی شغلی، دولگه پیشنهاد می‌کند که یک روز از محل کار خود را مرخصی بگیرید و با رئیس خود در مورد احساسات خود صحبت کنید.

او می‌گوید: «بیایید این واقعیت را عادی‌سازی کنیم که همه ما در مقطعی دچار نوعی فرسودگی می‌شویم.»

وقتی صحبت از افسردگی به میان می‌آید، دولگه پیشنهاد می‌کند که به پزشک یا درمانگر خود مراجعه کنید تا بتواند در مورد هر دارویی که ممکن است نیاز داشته باشید به شما کمک کنند.