۲۷ مرداد؛ تاریخ رسمی و قانونی برگزاری انتخابات سازمان روانشناسی
 ۲۷ مرداد؛ تاریخ رسمی و قانونی برگزاری انتخابات سازمان روانشناسی
رئیس هیات نظارت مرکزی انتخابات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با اشاره به انتشار شائبه‌هایی در خصوص تاریخ برگزاری انتخابات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، تاکید کرد که فقط انتخابات ۲۷ مرداد رسمی و قانونی است.

 دکتر عباس مسجدی، در نشستی خبری به منظور تشریح فرآیند انتخابات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، درباره اطلاعیه‌ای که از سوی روابط عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور مبنی بر برگزاری انتخابات این سازمان در تاریخی غیر از ۲۷ مرداد منتشر شده است، اظهار کرد: این اطلاعیه‌ها در خصوص انتخابات نیست بلکه یک میتینگ و تجمع است چراکه انتخابات قانونی بر اساس مصوبه دولت و هیات وزیران در ۲۷ مرداد برگزار می‌شود.

وی تاکید کرد: فرآیند برگزاری انتخابات رسمی از حدود دو ماه قبل بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی و مصوبه هیات وزیران شروع شده است. نمی‌توان این انتخابات را با آنچه جماعتی که مشروعیت آنها زیر سوال است انجام می‌دهند، قیاس کرد. انتخابات رسمی ۲۷ مرداد برگزار می‌شود که بر اساس مصوبه دولت و قانونی است.

مسجدی با بیان اینکه اگر در چهار دوره قبل افراد خاص و معدودی در انتخابات بودند و در ارکان سازمان قرار می‌گرفتند، در انتخابات دوره پنجم این امر رخ نمی‌دهد تصریح کرد: در این دوره انتخابات، افراد بر حسب ظرفیت علمی، اجرایی و توانمندی خود انتخاب می‌شوند و بنای برگزار کنندگان این انتخابات این است که هیچگونه مهندسی در انتخابات رخ ندهد. بستر برای حضور جوانان فراهم است. تلاش هیات نظارت این است که دسترسی آسان به صندوق رای اتفاق افتد و سرنوشت چهار سال آینده سازمان مشخص شود.

رئیس هیات نظارت مرکزی انتخابات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، خاطر نشان کرد: امنیت برگزاری انتخابات برای هیات نظارت و اجرایی مهم است، به این معنی که برای هیات نظارت و اجرایی مهم است که مهندسی در انتخابات رخ ندهد.

وی در پاسخ به شائبه دولتی شدن برگزاری انتخابات این سازمان توضیح داد: افرادی به این موضوع دامن می‌زنند که عملکرد قابل ارائه‌ای نداشتند. کارنامه این افراد روشن است. این افراد به دوقطبی شدن انتخابات دامن می‌زنند و جنگ زرگری شروع شده است. همان طور که پروسه انتخابات را سه سال به تاخیر انداخته‌اند امروز که اراده برگزاری انتخابات را دیده‌اند، بحث دولتی شدن انتخابات را مطرح می‌کنند. این در حالی است که بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، دولت می‌تواند به تدوین آیین نامه تمامی قوانین ورود کند.

در بخش دیگر این نشست سید حسین سلیمی رئیس هیات اجرایی مرکزی انتخابات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور نیز در خصوص رسمی و قانونی بودن انتخابات روز ۲۷ مرداد، اظهار کرد: علاوه بر اینکه ما بر اساس مصوبه هیات وزیران و به صورت قانونی فرآیند برگزاری انتخابات را آغاز کردیم، مکاتبات خود در این راستا را بر سربرگ سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور انجام می‌دهیم و خود این امر نشان می‌دهد این فرآیند وجاهت قانونی دارد.

وی با اشاره به اطلاعیه‌ای که از سوی روابط عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور مبنی بر برگزاری انتخابات این سازمان در تاریخی به غیر از ۲۷ مرداد منتشر شده است، اظهار کرد: هیات نظارت و اجرایی برگزار کننده انتخابات حداقل باید سه ماه زمان برای برگزاری انتخابات داشته باشند و ما این فرایند را رعایت کردیم و انتخابات رسمی و قانونی در ۲۷ مرداد برگزار می‌شود.

سلیمی تاکید کرد: آنچه در خصوص برگزاری انتخابات توسط دیگران در روز دیگری جز ۲۷ مرداد شائبه شده است، فرآیند سه ماهه برای برگزاری انتخابات را طی نکرده است و قانونی نخواهد بود چراکه فرآیند سه ماهه را در بر ندارد و افراد می‌خواهند این امر را به صورت مقابله‌ای با تاریخی که هیات نظارت و اجرایی اعلام کرده است، اجرا کنند، لذا اعتبار قانونی ندارد.

رئیس هیات اجرایی مرکزی انتخابات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور یادآور شد: من در دوره‌های قبلی که سازمان نظام روانشناسی انتخابات را برگزار می‌کرد، به انتخاب خود شورای مرکزی سازمان، مسئول هیات اجرایی برگزاری انتخابات سازمان نظام روانشناسی بودم. من همان فرد و نماینده قبلی هستم.

وی همچنین درباره فرآیند برگزاری انتخابات، افزود: هیات اجرایی مناطق را شکل دادیم. افرادی که مسئول هیات اجرایی مناطق هستند مشخص شدند. تصمیم داریم این انتخابات بر خلاف انتخابات قبلی فراگیر و جامع و فراتر از مراکز استانها و حتی در شهرهایی که تعداد زیادی روانشناس و مشاور وجود دارد، برگزار شود. بنابراین این انتخابات فراگیر است و حتی شاید به صورت الکترونیکی نیز بر گزار شود. رای گیری باید در کمال حراست و نگهبانی انجام شود تا انتخابات به صورت امانتدار برای اعضای سازمان نظام روانشناسی برگزار شود.