اطلاعیه سازمان نظام روانشناسی و مشاور ایران
اطلاعیه سازمان نظام روانشناسی و مشاور ایران
به اطلاع اعضا جامعه روانشناسی و مشاوره می رساند.

با توجه به اطلاع رسانی‌های قبلی در باره برگزاری انتخابات پنجمین دوره شورای مرکزی و هیئت بازرسان‌ در تاریخ بیستم مردادماه، به آگاهی می‌رساند؛ این انتخابات لغو شده است ، برگزار نمی‌شود. دلایل لغو آن بعدا اعلام می شود.

روابط عمومی سازمان نظام روانشناسی ومشاوره