بازار مراقبت‌های بهداشتی خانگی
بازار مراقبت‌های بهداشتی خانگی
بازار مراقبت‌های خانگی یکی از بازارهای جذاب آینده اقتصاد سلامت است. این حوزه از سلامت می‌تواند شکل مؤثری از مراقبت را فراهم سازد و تجربه دوره کرونا هم اثربخشی آن‌ را نشان داده است.

محرک‌ها: رشد سریع جمعیت سالمندان و افزایش بروز بیماری‌های مزمن

از آنجا که جمعیت سالخورده بیشتر مستعد ابتلا به بیماری‌های مزمن است، رشد این بخش از جمعیت باعث افزایش تقاضا برای مراقبت‌های بهداشتی و افزایش چشم‌گیر فشار بر دولت‌ها و سیستم‌های بهداشتی می‌شود که به نفع بازار مراقبت‌های بهداشتی خانگی است. مراقبت‌های بهداشتی خانگی، نیاز به حضور در بیمارستان و زمان و هزینه‌ای را که صرف رفت‌و‌آمد برای مراجعه به متخصصان پزشکی می‌شود، کاهش می‌دهد.

فرصت‌ها: افزایش تمرکز بر سلامت از راه دور

پزشکان مراقبت‌های بهداشتی خانگی به دلیل امکانات تله‌مدیسن، حتی زمانی که از نظر فیزیکی در آنجا نیستند، همچنان می‌توانند تأثیر بگذارند. تله‌مدیسن این امکان را فراهم می‌کند تا بیمار به‌طور مداوم تحت نظر باشد و بحران‌های آینده قبل از وقوع آنها پیش‌بینی شود. نظارت از راه دور بیمار، خدمات پزشکی مجازی، بهداشتی و آموزشی همه در حوزه سلامت از راه دور گنجانده شده است.

چالش‌ها: پوشش بیمه‌ای محدود/ نیروی انسانی

در اکثر کشورها خدمات مراقبت‌های بهداشتی خانگی تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند. بیمه‌ها هم برای تجهیزات مورد استفاده برای نظارت از راه دور، تله‌متری، توان‌بخشی یا نظارت چند پارامتری هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند. همچنین پیش‌بینی می‌شود نیروهای کادر پزشکی و پرستاری متخصص که درمان‌های خاص را ارائه می‌دهند نسبت به پرستاران غیرمتخصص کمتر باشند و این بخش نیاز به تأمین نیرو خواهد داشت.