چهار روند در هلث‌تک
چهار روند در هلث‌تک
با داشتن زیرساخت‌های پیشرو در جهان، بخش مراقبت‌های بهداشتی برای آینده آماده است تا با مجموعه جدیدی از چالش‌های پیش‌بینی‌شده و پیش‌بینی‌نشده، از جمله افزایش جمعیت، افزایش امید به زندگی، سهم جمعیت بالای ۶۵ سال، تغییر سبک زندگی و غیره همراه باشد.

روندهای آتی در خدمات فناوری سلامت، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای را نشان می‌دهد و بیماران را برای ایفای نقش فعال در مدیریت سلامت روان در هر مرحله از فرایند درمان توانمند می‌سازد. از آنجایی که فناوری به‌عنوان نیروهای شکل‌دهنده اساسی عمل می‌کنند، چهار روند کلیدی برای آینده سلامت تصور می‌شود.

توانمندسازی بیمار

بیماران نقش فعالی در سفر سلامت خواهند داشت و از دسترسی به سوابق سلامتی خود و تجزیه‌وتحلیل سلامت شخصی، کیت‌های تست خانگی، دستگاه‌های نظارت الکترونیکی شخصی و غیره استفاده می‌کنند تا از سلامت خود را مطمئن شوند و به یک جزء اصلی در فرایند تصمیم‌گیری تبدیل شوند.

پیشگیری

سیستم‌های بهداشتی از پیش‌بینی بیماری‌ها به کمک هوش مصنوعی، درک اپیدمیولوژیک مناطق و شهرهای مختلف و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها برای غربالگری‌های هدفمند سلامت سود خواهند برد.

درمان شخصی

فناوری‌های جدید (مثلاً مهندسی بافت و چاپگرهای سه‌بعدی) درمان شخصی و دقیق‌تر را امکان‌پذیر کرده و امکان ورود داروی سفارشی را فراهم می‌آورند.

مدل‌های تحول یکپارچه

تحول در قالب‌های سنتی ارائه خدمات سلامت، از تبدیل مراقبت‌های بستری به بیماران سرپایی تا ظهور قالب‌های جایگزین مناسب برای بیمار و شبکه‌های یکپارچه ارائه سلامت مجازی، مراقبت در منزل و… را دربر می‌گیرد.