اجرای طرح روانشناختی ویژه دوران پیش سالمندی و سالمندی
اجرای طرح روانشناختی ویژه دوران پیش سالمندی و سالمندی
معاون مشاوره و امور روانشناختی مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور گفت: این سازمان، طرح بهزیستی روانشناختی ویژه دوران پیش سالمندی و سالمندی را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش پایگاه خبری سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران از سازمان بهزیستی کشور، معصومه توکلی افزود: در طرح روانشناختی ویژه دوران پیش سالمندی و سالمندی ۶ هزار سالمند از نظر وضعیت سلامت روان و رضایت زندگی غربالگری شدند.

وی خاطرنشان کرد: این طرح در سه مرحله (یک مرحله مطالعاتی و ۲ مرحله اجرایی) برنامه ریزی شده که مرحله مطالعاتی آن حاصل مطالعه جامع و عمیق ادبیات علمی، اسناد، استانداردها و اقدامات موفق داخلی و بین المللی، برگزاری جلسات متعدد حضوری و غیرحضوری با صاحبنظران و متخصصان حوزه های روانشناسی، بهداشتی و مراقبتی سالمندان همچنین تعامل با نهادهای درون سازمانی و برون سازمانی فعال در این زمینه در مدت زمان حدود دو سال بوده است.

معاون مشاوره و امور روانشناختی مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور گفت: برنامه ریزی به منظور ارائه خدمات مبتنی بر سطوح مختلف، از مهمترین شاخص‌های نظام پیشگیرانه خدمات است که در تدوین و اجرای طرح مذکور، انواع خدمات آموزشی، ارجاع، مداخله و پشتیبانی در سطوح مختلف طراحی و پیش‌بینی شده است. در بخش اجرایی، طرح در دو مرحله برنامه‌ریزی شده که مرحله نخست آن شامل اقداماتی از جمله آگاهسازی، آموزش، غربالگری و ظرفیت سازی و مرحله دوم آن با رویکرد مداخله بهنگام و پیشگیرانه (در سه سطح) ارائه خواهد شد.

توکلی به سه گروه از افراد مشمول خدمات این طرح اشاره کرد و افزود: عموم افراد بیشتر از ۵۵ سال، افراد در معرض خطر و افراد دچار مشکلات و بحران‌های روان شناختی مشمول این طرح هستند که مداخلات روانشناختی مرتبط با طرح، عمدتا موجب کاهش احتمال وقوع و شدت یابی مشکلات بهداشت روانی در دوره سالمندی می‌شود و نیاز به خدمات نگهداری و توانبخشی را نیز کاهش داده و در نهایت صرفه‌جویی در منابع جامعه را به دنبال خواهد داشت.

معاون مشاوره و امور روانشناختی مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور گفت: این معاونت با توجه به شاخص‌های جمعیتی و ظرفیت‌های موجود در سال ۱۴۰۱ نسبت به اجرای مرحله نخست آزمایشی «طرح بهزیستی روان شناختی ویژه دوران پیش سالمندی و سالمندی ” در استان‌های خراسان رضوی و فارس اقدام کرده است.

وی افزود: نتایج حاصل از اجرای آزمایشی مرحله نخست این طرح، در نشستی با حضور صاحبنظران، مجریان و کارشناسان مرتبط ارائه شد که در این نشست دو استان فارس و خراسان رضوی به ارائه گزارش در زمینه نحوه اجرای طرح، نتایج حاصل از آن، تحلیل وضعیت، نقاط قوت و ضعف طرح و نظرات و پیشنهادها برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های آتی در این حوزه پرداختند.

همچنین در طرح آزمایشی یادشده، ۶ بسته آموزشی برای گروه‌های مختلف اعم از متخصصان و مخاطبان تهیه و تدوین شد و استان‌های فارس و خراسان رضوی در مجموع ۲۳۶ نفر از متخصصان و ۶۰۰ نفر از مخاطبان، مراقبان، همتایان و خانواده‌ها آموزش دیدند.