انتخابات شورای مرکزی نظام روانشناسی و مشاوره در اردبیل برگزار می شود
انتخابات شورای مرکزی نظام روانشناسی و مشاوره در اردبیل برگزار می شود
انتخابات شورای مرکزی نظام روانشناسی و مشاوره همزمان با سراسر کشور در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می شود.

محمد نریمانی رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی ۲۳ مرداد در جمع خبرنگاران گفت: این انتخابات همزمان با سراسر کشور روز جمعه ۲۷ مرداد در استان اردبیل در محل دانشگاه محقق اردبیلی برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه اعضای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره می توانند در این انتخابات شرکت کنند، افزود: این انتخابات از ساعت ۹ صبح آغاز و تا ساعت ۱۷ عصر در محل اتاق شورای دانشگاه محقق اردبیلی واقع در سازمان مرکزی این دانشگاه ادامه خواهد داشت.