برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی در دانشگاه کردستان
برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی در دانشگاه کردستان
رئیس دانشگاه کردستان گفت: پنجمین دوره انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، همزمان با سراسر کشور در این دانشگاه برگزار می‌شود.


حامد قادرزاده در این رابطه گفت: این انتخابات همزمان با سراسر کشور روز جمعه ۲۷ مردادماه از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ عصر در شهرستان سنندج و در محل مرکز مشاوره دانشگاه کردستان برگزار خواهد شد.وی ادامه داد: اعضای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره حتی در صورت پایان مدت زمان اعتبار عضویت، تنها با همراه داشتن کارت ملی یا شناسنامه عکس‌دار می‌توانند در این انتخابات شرکت نمایند.

رئیس دانشگاه کردستان از اعضای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به ویژه روانشناسان و مشاوران ساکن در شهرستان‌ سنندج خواست در این انتخابات شرکت کنند.

سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره یکی از سازمان‌های غیردولتی و مستقل در ایران است که به منظور تلاش برای ارتقای سطح دانش روان‌شناسی و مشاوره، حمایت از حقوق مراجعان به روانشناسان و مشاوران و حمایت از حقوق صنفی روانشناسان و مشاوران تشکیل شده‌ است.