تکذیب اظهارات دکتر نعیمی و دکتر سلیمی در برنامه آنلاین چهارشنبه شب
تکذیب اظهارات دکتر نعیمی و دکتر سلیمی در برنامه آنلاین چهارشنبه شب

شب گذشته آقایان دکتر نعیمی و دکتر سلیمی دربرنامه آنلاین اظهار داشته اند،برنامه گفت و گو ریاست محترم سازمان نظام‌ روان شناسی و‌مشاوره در سه شنبه شب قبلا ضبط شده وپس از مونتاژ به عنوان‌ برنامه زنده پخش شده است. کذب محض است این برنامه با حضور هفت نفر از پرسنل سازمان که تاساعت ۱۲ […]

شب گذشته آقایان دکتر نعیمی و دکتر سلیمی دربرنامه آنلاین اظهار داشته اند،برنامه گفت و گو ریاست محترم سازمان نظام‌ روان شناسی و‌مشاوره در سه شنبه شب قبلا ضبط شده وپس از مونتاژ به عنوان‌ برنامه زنده پخش شده است.

کذب محض است این برنامه با حضور هفت نفر از پرسنل سازمان که تاساعت ۱۲ شب حضور داشته اند به صورت زنده پخش گردیده است راوی دروغ گفته یا قصد شوخی داشته است .درباره لغو انتخابات ۱۴۰۱/۵/۲۰ سازمان با حسن نیت به منظور همبستگی و تعامل پس از جلساتی که با حضور نهادهای نظارتی داشته. است .در روز جمعه ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ در محل سازمان جلسه مشترکی با دکتر مسجدی برگزارنموده و،روی مواد نحوه مشارکت توافق شده است ،مقررگردید،پس از تصویب شورای مرکزی امضاء و مبادله شود،شورای مرکزی در همان روزتصویب نمود‌وقرار بود در روز چهاردهم امضا ومبادله شود. اما از روز چهاردهم دوستان به بهانه مسافرت در جلسه امضا تفاهمنامه حاضر نشدند با زمان‌گیری به عهد و‌قول خود وفا نکردند ،اینکه می گویند، لیست قرار بوده بدهیم ،صحت ندارد،درصورت لزوم مفاد تفاهم نامه را منتشتر خواهیم کرد .سازمان براین اساس وبادرک اتحاد وتعامل انتخابات بیستم را لغوکرد ولی آقایان عهد شکنی کردند.سایر مطالب دوستان هم این‌گونه است ،از جمله اعتباراحکام صادره سال ۱۴۰۰که قبلا لغو شده است ودرباره حق مدیریت مسولان سازمان بر طبق آیین مالی ومعاملاتی مصوب شورای مرکزی است، تعهد عدم دریافت حق مدیریت مربوط به اعضای شورای مرکزی وهیئت بازرسان است نه مسولان ودرچهارساله گذشته تمام فرایند مالی واداری قانونی انجام شده است ، در صحبتهای رئیس سازمان در باره شرکت یا عدم شرکت اعضا یامطلبی دال بر تهدید و لغو پروانه نبوده است بیش ده هزار بیننده میتوانند شهادت دهند ،متاسفیم دوستان حرفی برای تخریب مسولان سازمان ندارند به نشر اکاذیب می پردازند .
روابط عمومی سازمان نظام روانشناسی ومشاوره