ایجاد مرکز مشاوره سبک زندگی ایرانی اسلامی در دانشگاه‌ها
ایجاد مرکز مشاوره سبک زندگی ایرانی اسلامی در دانشگاه‌ها
مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت گفت: بر اساس قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مرکز مشاوره سبک زندگی ایرانی اسلامی در دانشگاه های علوم پزشکی راه اندازی خواهد شد.

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت گفت: بر اساس قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مرکز مشاوره سبک زندگی ایرانی اسلامی در دانشگاه های علوم پزشکی راه اندازی خواهد شد.

دکتر احد بنار  افزود: یکی از مهمترین استراتژی‌های معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت در حوزه مشاوره و روانشناسی، تسری برنامه‌های مشاوره و غربالگری سلامت روان دانشجویان است.

وی افزود: ما در حوزه دانشجویی وزارت بهداشت از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۱۳ استراتژی جدید به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ کرده ایم و در این استراتژی مباحث روانشناسی و سبک زندگی ایرانی اسلامی را به دانشگاه‌ها اعلام کرده ایم و از آنها خواسته ایم که به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند.

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: بر اساس قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده یک برنامه خاص در دانشگاه‌های علوم پزشکی اجرا خواهد شد و به این ترتیب مرکز مشاوره سبک زندگی ایرانی اسلامی را در دانشگاه‌ها ایجاد می‌کنیم. موضوع راه اندازی این مراکز تا دو هفته آینده به دانشگاه‌ها ابلاغ می‌شود تا آن را ایجاد کنند.

وی افزود: در حال حاضر در دانشگاه‌های علوم پزشکی ادارات مشاوره و سلامت روان دانشجویی وجود دارد و قرار است این مراکز ارتقا پیدا کنند و به مرکز تبدیل شوند. این مراکز شامل خدمات مشاوره و روانشناسی، سبک زندگی، ازدواج و پیوند، ارتباط و خانواده خواهند بود.

بنار خاطرنشان کرد:: بر اساس قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده دانشگاه‌های علوم پزشکی ملزم هستند این مراکز را با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها راه اندازی کنند.

وی گفت: راه اندازی این مراکز به زودی اتفاق می‌افتد. در حال حاضر آئین نامه آن تدوین شده و در حال تأیید نهایی است و به زودی ابلاغ می‌شود.

مدیرکل خدمات دانشجویی وزارت بهداشت: در این مراکز دانشجویان خدمات ویژه در حوزه موضوع پیوند و ازدواج دریافت می‌کنند. طی بررسی صورت گرفته مشخص شد که دانشجویان طی دو سال آینده به ازدواج فکر می‌کنند و وظیفه ما این است که شرایط را برای دانشجویان فراهم کنیم تا ازدواجی مناسب و در زمان مناسب داشته باشند.

وی اظهار داشت: ۶ خدمت غربالگری سلامت روان برای دانشجویان اجرا می‌شود و تاکنون هم تعداد زیادی از دانشجویان از آن استفاده کرده اند و سعی داریم خدمات غربالگری سلامت روان دانشجویان را گسترش دهیم.