پدر و مادرها از گذاشتن لقب خانم دکتر یا آقا مهندس بر فرزندان خودداری کنند
پدر و مادرها از گذاشتن لقب خانم دکتر یا آقا مهندس بر فرزندان خودداری کنند
پدر و مادرها از گذاشتن لقب خانم دکتر یا آقا مهندس بر فرزندان خودداری کنند، همه قرار نیست دکتر و مهندس شوند.

پدر و مادرها از گذاشتن لقب خانم دکتر یا آقا مهندس بر فرزندان خودداری کنند، همه قرار نیست دکتر و مهندس شوند.

حسین روزبهانی، دکترای روانشناسی بالینی در گفتگو با خبر فوری بیان کرد: اکثر افرادی که بعد از کنکور افسردگی ناشی از احساس شکست می‌گیرند، افرادی هستند که تنها یک بعد از زندگی را در نظر می‌گیرند.

کشور و دنیا نیاز به تخصص‌های مختلف دارد و برخی افراد هوش موسیقیایی بالاتری دارند، برخی هوش کلامی بالاتری دارند و قرار نیست همه دکتر، مهندس، وکیل یا خلبان شوند.

قدم گذاشتن در مسیر علاقه‌های فردی، شما را به بهترین خودتان تبدیل می‌کند.

والدین نیز در پروسه کنکور فرزندانشان باید توجه داشته باشند که دست از نتیجه‌گرا بودن بردارند که استرس و فشار روانی فرزندان تشدید نشود.