یکی از مهم‌ترین نیاز‌های انسان، تعامل و‌ارتباط و گفتگو با دیگران‌است
یکی از مهم‌ترین نیاز‌های انسان، تعامل و‌ارتباط و گفتگو با دیگران‌است
تقویت ارتباط و برطرف شدن نیاز به ارتباط و دریافت حمایت اجتماعی می‌تواند در ارتقاء سلامت روان تاثیر گذار باشد

تقویت ارتباط و برطرف شدن نیاز به ارتباط و دریافت حمایت اجتماعی می‌تواند در ارتقاء سلامت روان تاثیر گذار باشد

تقویت ارتباط و برطرف شدن نیاز به ارتباط و دریافت حمایت اجتماعی می‌تواند در ارتقاء سلامت روان تاثیر گذار باشد که اربعین ابن فرصت را در اختیار فرد می‌گذارد.شبنم مقتدری مدرس دانشگاه و روانشناس گفت:  مناسبت‌هایی مانند اربعین بسته به نوع نگاه ما به آن، می‌تواند آموزش‌هایی برای ما به دنبال داشته باشد‌ که از جمله آن می‌توانیم با الگو قرار دادن شخصیت امام حسین برای خود و‌فرزندان مان یادگیری‌هایی را به دنبال داشته باشیم و هر چه قدر بتوانیم در نقشی که به عنوان والد، معلم، استاد دانشگاه و.. داریم خود به عنوان الگو به شیوه صحیح عمل کنیم برای دانش آموزان و فرزندمان نیز می‌تواند یادگیری از طریق مشاهده صورت گیرد.

وی افزود: شخصیت امام حسین در ابعاد مختلف از جمله انتخاب هدف که در راستای ارزش هایشان بوده است که می‌تواند حال خوب را برای فرد به دنبال داشته باشد، انتخاب هدف‌های ایشان بر اساس ارزش‌ها و باور‌های اعتقادی می‌تواند هیجان مثبت مانند شادی را برای فرد به ارمغان آورد؛ پایبندی ایشان به اهداف، قدم‌های محکم و استواری که در راستای رسالت‌های خود مانند خودشکوفایی انسان‌ها برداشتن، استفاده از سبک‌های درست ارتباطی و بیان مناسب و موثر که ایشان ضمن همدلی و‌در نظر گرفتن شرایط یاران شان، آن‌ها را دعوت به انتخاب مسیر نمودند و‌مسیر را برای آن‌ها روشن کردند وآن ۷۲ نفر خودشان مسیر همراهی با امام حسین را برگزیدند؛ شیوه‌ای که والدین می‌توانند در ارتباط با فرزندشان برگزینند و‌مسیر صحیح را برای فرزندان شان روشن کنند و مزایا و معایب ان انتخاب را به او بیان کنند تا خود فرزندشان با آگاهی انتخاب کند که این عامل، می‌تواند در پایبندی به هدف هم تاثیر مثبتی داشته باشد.

مقتدری ادامه داد: یکی از مهم‌ترین نیاز‌های انسان، تعامل و‌ارتباط و گفتگو با دیگران‌است که در مناسبت‌های جمعی مانند اربعین تأمین می‌شود. فرد با شرکت در فعالیت‌های جمعی ودیدن و همراهی خانواده و دوستان در پیاده روی اربعین و مراسم اربعین تاسوعا، عاشورا حمایت اجتماعی دریافت می‌کند‌که‌می تواند به ارتقاء سلامت روان او کمک کند و با شرکت در این مراسم‌ها حل مسأله به شکل اشتراکی و افزایش انعطاف پذیری را می‌تواند بیاموزدو از آن استفاده کند ومتناسب با هدفی که برای فرد دارای ارزش است مطلع می‌شود؛ یکی از راه‌های رسیدن به آن هدف تقویت این ویژگی‌ها در خود می‌باشد.

وی گفت: تقویت ارتباط و برطرف شدن نیاز به ارتباط و دریافت حمایت اجتماعی می‌تواند در ارتقاء سلامت روان تاثیر گذار باشد که اربعین ابن فرصت را در اختیار فرد می‌گذارد.
این روانشناس تصریح کرد: زائران در اربعین با پذیرش سختی‌ها و‌معنادادن به آن می‌توانند سختی‌ها را بپذیرند که خلق معنا و معنا بخشی به رنج، قدرت پذیرش و تحمل شرایط سخت و‌دشوار را آسان کند؛ با تقویت این ویژگی در فرد تاب آوری بیشتری در سختی‌ها و مشکلات و مسائل آتی زندگی می‌تواند داشته باشد؛ و افرادی که در اربعین و در سایر مناسب‌های مذهبی مشغول زیارت، دعا، راز و نیاز و خواندن نماز با خداوند متعال می‌باشند؛ اگر همراه با آگاهی و‌توجه و‌تمرکز ذهن بر لحظه لحظه عبادت باشد می‌تواند موجب تجربه احساس لذت بیشتر و آرامش در فرد شود.

عناوین پیشنهادی:
 ۱-اربعین فرصتی برای تقویت مهارت اجتماعی، حمایت جمعی، معنا بخشی به مشکلات
۲-اربعین فرصتی برای تقویت تاب آوری در برابر رنج و معنا دادن مشکلات زندگی
۳-اربعین فرصتی برای تقویت حمایت اجتماعی، تاب آوری، فرصت یادگیری 
۴- اربعین فرصتی برای یادگیری و مهارت آموزی ودریافت حمایت اجتماعی و کمک به ارتقاء سلامت روان