چیستی شخصیت و راهکارهای ارتقای آن
چیستی شخصیت و راهکارهای ارتقای آن
آیا تا به‌حال به این فکر کرده‌اید چرا افراد در شرایط مساوی و یکسان واکنش‌های متفاوتی به موضوعات دارند؟ در واقع ماجرا به تفاوت در شخصیت افراد باز‌می‌گردد.

آیا تا به‌حال به این فکر کرده‌اید چرا افراد در شرایط مساوی و یکسان واکنش‌های متفاوتی به موضوعات دارند؟ در واقع ماجرا به تفاوت در شخصیت افراد باز‌می‌گردد.

شخصیت مجموعه افکار، احساسات و رفتار فرد را شامل می‌شود. علم روان‌شناسی، شخصیت را از جنبه‌های مختلف مورد مطالعه قرار داده است. برای مثال برخی روان‌شناسان به‌دنبال راه‌هایی برای ارزیابی صحیح شخصیت بوده‌اند.

ما اغلب فکر می‌کنیم شخصیت به‌وسیله صفات خاصی تعریف می‌شود اما این تنها قضاوت ما نسبت به رفتار آنها در یک شرایط خاص است. به غیر از شرایط خاص و ناپایدار که ممکن است برای هر فردی پیش بیاید، صفات شخصیتی افراد معمولا بادوام و پایدار هستند. به همین دلیل روان‌شناسان بین صفات و حالت‌ها تمایز قائل‌اند. صفات پایدار و بادوام و حالت‌ها ناپایدار و گذرا هستند.

به‌طور خلاصه آنچه افراد تمایل دارند در آن از دیگران متمایز باشند «شخصیت» است. ما اغلب شخصیت را برحسب صفات مختلف یا راه‌های معمول تفکر، احساس و رفتار در نظر می‌گیریم. مباحث دیگری در حوزه شخصیت از جمله چگونه شخصیت بهتر می‌تواند ارزیابی شود، چگونه شخصیت در طول عمر فرد پویا و بادوام است و این‌که ریشه‌های شخصیت چه هستند، هنوز مورد توجه و بررسی متخصصان و روان‌شناسان است اما آنچه مسلم است راهکارهایی برای تقویت و بهبود رفتار و واکنش‌ها در برابر مسائل مختلف وجود دارد و ما می‌توانیم ویژگی‌های شخصیتی خود را بهبود داده و حتی اصلاح کنیم. مهارت‌آموزی و اصلاح باورهای غلط یکی از بهترین راهکارهای ارتقای شخصیت است.