کتاب «هوش، خانواده، مدرسه» منتشر شد
کتاب «هوش، خانواده، مدرسه» منتشر شد
کتاب «هوش، خانواده، مدرسه» توسط علی رسولی فشتمی روانشناس و مشاور تحصیلی تربیتی آموزش و پرورش استان گیلان، دکتر آذر کیامرثی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، دکتر تورج هاشمی مدیر گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز و دکتر عذرا غفاری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل تالیف شده است

کتاب «هوش، خانواده، مدرسه» توسط علی رسولی فشتمی روانشناس و مشاور تحصیلی تربیتی آموزش و پرورش استان گیلان، دکتر آذر کیامرثی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، دکتر تورج هاشمی مدیر گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز و دکتر عذرا غفاری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل تالیف شده است.

کتاب هوش، خانواده، مدرسه به منظور آشنایی اولیای مدرسه و خانواده با هوش دانش آموزان و فرزندان خود تدوین شده است چرا که یکی از اهداف مهم آموزش و پرورش و روانشناسی تربیتی، تعیین توانایی ها، استعدادها و محدودیت های افراد جامعه است تا از طریق هدایت اجتماعی، اقتصادی و حرفه ای موجبات رشد و پیشرفت فرد و جامعه مهیا گردد که در این راستا وجود ابزارها و روش های دقیق سنجش ضروری بوده و هیچ نظام آموزشی بدون بهره گیری از آنها نمی تواند به آرمانهای خود دست یابد.

 این کتاب در ۷ فصل تهیه شده که فصل اول آن به تعاریف و رویکردهای مختلف هوش و تعاریف و پیشینه های مربوط به آن، فصل دوم به هوش هیجانی، فصل سوم به تفاوت هوش دختر و پسر، فصل چهارم به نوع مغز مرد و زن، فصل پنجم به هوش و ارتباط آن با خانواده و مدرسه، فصل ششم به نتایج و توصیه هایی برای افزایش هوش و فصل آخر به اجرای تست هوش برای سنجش هوش عمومی دانش آموزان می پردازد.

کتاب «هوش، خانواده، مدرسه: آنچه اولیا در تربیت کودک باید بداند»، ۱۹۲ صفحه ای، در ۷ فصل تالیف شده است و به قیمت ۱۰۰۰۰۰۰ ریال در دسترس علاقمندان قرار دارد.