درمـان هـیـجـان‌مـدار چـیـسـت؟
درمـان هـیـجـان‌مـدار چـیـسـت؟
انجمن علمی مغز و شناخت دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی مشاوره دانشگاه تهران، دوره «آشنایی با درمان هیجان‌مدار، کاربرد، فنون و روش‌ها آن» را برگزار می‌کند.

انجمن علمی مغز و شناخت دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی مشاوره دانشگاه تهران، دوره «آشنایی با درمان هیجان‌مدار، کاربرد، فنون و روش‌ها آن» را برگزار می‌کند.

این دوره از دوم الی هشتم شهریور ماه ساعت ۱۴ الی ۱۸:۳۰، با تدریس محسن توکلی ـ فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران و روان‌درمانگر هیجان‌مدار، به‌صورت مجازی برگزار شد.

«آشنایی با هیجانات و نظریات زیربنایی EFT»، «پاسخ‌ها و ویژگی‌های درمانگر»، «نشانگر تکالیف و نحوه کار با تجربه در EFT»، «صورت‌بندی موردی» و «نمایش جلسات درمانی نظریه‌پردازان EFT» از جمله موضوعات و سرفصل‌هایی است که در این دوره به آن‌ها پرداخته می‌شود.