مراکز مشاوره نمونه و برتر دانشگاه‌ها معرفی شدند
مراکز مشاوره نمونه و برتر دانشگاه‌ها معرفی شدند
مراکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور بر اساس سه شاخص «فعال»، «نمونه» و «برتر» انتخاب شدند.

مراکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور بر اساس سه شاخص «فعال»، «نمونه» و «برتر» انتخاب شدند.

در آیین اختتامیه دومین گردهمایی مشترک مدیران مراکز مشاوره و سبک زندگی و مدیران مراکز بهداشت و درمان دانشگاه های سراسر کشور که به میزبانی دانشگاه شهرکرد برگزار شد، مراکز مشاوره نمونه و برتر دانشگاه‌ها معرفی شدند.

بر این اساس مراکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی براساس جمعیت دانشجویی در شش گروه ارزیابی و در هر گروه مراکز برتر، نمونه و فعال معرفی شدند.

بنابراین دانشگاه‌های گیلان، تهران، علامه طباطبایی، فرودسی مشهد، شیراز، اصفهان، سمنان، امیرکبیر، صنعتی اصفهان، حکیم سبزورای، بجنوری، علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اقلید، اسفراین، کرمانشاه و سیرجان جز مراکز مشاوره برتر، نمونه و فعال کشور انتخاب شدند!