رئیس جدید سازمان نظام روانشناسی و مشاوره منصوب شد
رئیس جدید سازمان نظام روانشناسی و مشاوره منصوب شد
علی فتحی آشتیانی به عنوان رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور منصوب شد.

علی فتحی آشتیانی به عنوان رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور منصوب شد.

با حکم رئیس جمهور، علی فتحی آشتیانی به ریاست سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور  منصوب شد.

در متن حکم سید ابراهیم رییسی خطاب به علی فتحی آشتیانی آمده است: “به استناد ماده ۸ قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران و انتخاب و پیشنهاد شورای مرکزی آن سازمان، نظر به سوابق و تجارب ارزشمند جناب عالی به موجب این حکم به عنوان رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور منصوب می‌شوید.”

ارتقاء سطح دانش و آموزش روان‌شناسی و مشاوره، مبتنی بر آموزه های دینی، بومی و اقتضائات فرهنگی و اجتماعی کشور، شناسایی، پرورش، معرفی و تقویت روان‌شناسان و مشاوران متخصص، متعهد و کارآمد برای ارائه خدمات روان‌شناختی به آحاد جامعه، نظارت هوشمند و شفاف بر عملکرد روانشناسان و مشاوران با تأکید بر پیشگیری از آسیب های عدم رعایت اخلاق حرفه ای، پیاده سازی نظام رتبه‌بندی به منظور افزایش آگاهی مردم از کیفیت کار تخصصی ایشان، تدوین و ارائه برنامه عملیاتی دارای قابلیت سنجش و ارزیابی به منظور ارتقای شاخص های سلامت روانی جامعه، احصاء نظام مسائل روان‌شناختی و حوزه مشاوره کشور، ارتقای سواد سلامت روانی مردم با ترویج سبک زندگی اسلامی _ ایرانی، تحکیم بنیان خانواده و رفع موانع تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی با استفاده از ظرفیت رسانه ملی و فضای مجازی، ایفای نقش فعالانه، مؤثر و میدانی در رویدادهای مختلف به ویژه بحران ها، حوادث و بلایای طبیعی، تحول و بازنگری در قانون، فرآیندها و دستورالعمل های صنفی و حرفه ای سازمان، نوسازی ساختار اداری با تأکید بر استفاده از جوانان متخصص و انقلابی، بهره گیری از خبرگان کارآموخته و نیز گسترش ارتباط و تعامل سازنده با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اهم انتظارات از رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور است که در این حکم آمده است.

به گزارش ایسنا، پیش از این محمد حاتمی ریاست این سازمان را بر عهده داشت.