بیانیه پنج انجمن روان‌شناسی در رابطه با اقدامات ناهمسوی قوه مجریه و قوه مقننه در خصوص انتخابات سازمان نظام روانشناسی
بیانیه پنج انجمن روان‌شناسی در رابطه با اقدامات ناهمسوی قوه مجریه و قوه مقننه در خصوص انتخابات سازمان نظام روانشناسی
پنج انجمن روان‌شناسی کشور در رابطه با اقدام‌های ناهمسوی قوه مجریه و قوه مقننه در خصوص انتخابات سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره با صدور بیانیه ای معترض شدند.

پنج انجمن روان‌شناسی کشور در رابطه با اقدام‌های ناهمسوی قوه مجریه و قوه مقننه در خصوص انتخابات سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره با صدور بیانیه ای معترض شدند.

بیانیه مشترک پنج انجمن روان‌شناسی کشور در رابطه با اقدام‌های ناهمسوی قوه مجریه و قوه مقننه در خصوص انتخابات سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره

اخیرا هم‌زمان دو نامه در خصوص انتخابات سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره منتشر شد. اولین مورد، دومین نامۀ رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور است که در تاریخ ۶ شهریور، مجددا قانونی بودن مصوبه‌ای از هیات دولت را زیر سئوال برده است که بر اساس آن انتخابات ۲۷ مردادماه سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره انجام گرفته است.

دومین نامه، حکم رئیس جمهور به آقای دکتر فتحی آشتیانی، به تاریخ ۱۴ شهریور به عنوان رئیس جدید سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره است که بر اساس انتخابات ۲۷ مردادماه انجام شده است! یعنی قوه مجریه به اقدامی ناهمسو با قوه مقننه مبادرت نموده است. اگر انتخابات برگزار شده طبق قانون سازمان نظام بود، انجمن‌های روان‌شناسی امضای کنندۀ این بیانیه، مراتب تبریک خود را خدمت جناب آقای دکتر فتحی اعلام می‌داشتند، اما اینک که انتخاباتی رخ داده است که فارغ از مشارکت پایین و ۷ درصدی اعضای سازمان در آن، رئیس قوه مقننه برای دومین بار مصوبۀ مرتبط با آن را مغایر با قانون اعلام کرده است و قریب ۳۰۰ نفر از داوطلبان که برای انتخابات ۲۰ مرداد احراز صلاحیت شده ‌بودند از یک انتخابات فراگیر و قانونی جامانده‌اند و حق آنها ضایع شده است.

در چنین شرایطی ناراحتی و نگرانی خود را از تداوم نقض حقوق اعضای سازمان اعلام می‌دارد و از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخواست دارد، در راستای تمکین دولت به رعایت قانون و استیفای حقوق اعضای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره از هیچ اقدامی فروگذار نکند و از منتخبین این انتخابات و به ویژه همکار ارجمند، جناب آقای دکتر فتحی آشتیانی انتظار دارد با وجود حکم صادر شده از سوی رییس محترم جمهور، اقدام به استعفا نمایند و در یک انتخابات فراگیر و قانونمند مشارکت نمایند.

انجمن روانشناسی ایران
انجمن روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
انجمن روانشناسی سلامت ایران
انجمن عصب‌روانشناسی ایران
انجمن روانشناسی خانواده ایران