پالایش روان انسان‌ها در پیاده روی اربعین
پالایش روان انسان‌ها در پیاده روی اربعین
مدیر گروه روان شناسی سلامت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی می‌گوید:در اربعین حسینی هیجانات منفی افراد تخلیه می‌شود و همه افراد را متاثر و سلامت روان آنان را در فضای معنوی پالایش می‌کند .

مدیر گروه روان شناسی سلامت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی می‌گوید:در اربعین حسینی هیجانات منفی افراد تخلیه می‌شود و همه افراد را متاثر و سلامت روان آنان را در فضای معنوی پالایش می‌کند .

مرکز اصفهان؛ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: مراسم اربعین نمایش انسجام، ایثار، گذشت و همدلی بین انسان ها است.

دکتر رضا باقریان
، مراسم پیاده روی اربعین را تمرین فداکاری انسان ها برشمرد و افزود: این مراسم دستاورد بزرگ فرهنگی است و فقط به ارتقا سلامت جسم و تقویت سیستم ایمنی بدن خلاصه نمی‌شود و سلامت روان را افزایش می دهد.

مدیر گروه روان شناسی سلامت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تصریح کرد: مراسم پیاده روی اربعین تاب آوری افراد را در مقابل مولفه های مختلف از جمله استرس افزایش می دهد و منجر به بالا رفتن اعتماد به نفس و عزت نفس می شود.

رئیس مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان این که شرکت در پیاده روی اربعین افراد را باورمندتر می‌کند، گفت: این مراسم به صورت یک شبکه اجتماعی و مبتنی بر باورهای دینی است و به افراد کمک می‌کند زندگی خود را هم مدیریت کنند.

دکتر باقریان افزود: مردم با حضور در مراسم پیاده روی اربعین احساس می‌کنند پشتیبان الهی و اُخروی دارند و از حمایت اجتماعی بالایی برخوردار هستند و این احساس اداراکی را اربعین تقویت می‌کند. یک روانشناس زمانی که قصد درمان شخصی دارد، وی را در قالب گروه‌درمانی‌ها، به سفرهایی می‌برند که به نوعی وی را از زندگی عادی و روزمره خود جدا کنند و سفر اربعین مصداق کاملی از این اردوی تربیتی برای همه افراد است.

در این سفر معنوی، در مکان های شلوغ، صبر و تحمل فرد تمرین می شود و به علاوه با افرادی با فرهنگ‌های متفاوت هم‌سفر می‌شویم و تجربه تعامل با آن‌ها را کسب می کنیم.

این روانشناس یادآور شد: همچنین دراین سفر سخاوتمندی را از مردم عراق می آموزیم و افرادی که با سخاوتمندی تمام میزبان ایرانی ها می‌شوند و از ما در طول این سفر پذیرایی می‌کنند.