با صحبت کردن می‌توانید جان یک انسان را نجات دهید
با صحبت کردن می‌توانید جان یک انسان را نجات دهید
مدیر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: صحبت‌های کوتاه می‌تواند جان انسان‌ها را نجات دهد و چراغ امید را در دل آن‌ها روشن کند.

مدیر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: صحبت‌های کوتاه می‌تواند جان انسان‌ها را نجات دهد و چراغ امید را در دل آن‌ها روشن کند.

در رابطه با شعار روز جهانی پیشگیری از خودکشی، اظهار کرد: از سال ۲۰۲۱ الی ۲۰۲۳، شعار روز جهانی پیشگیری از خودکشی «با عمل امید بسازیم» انتخاب شده است به این معنا که جایگزینی برای خودکشی وجود دارد و هدف آن القای اعتماد به نفس و نور امید در همه افراد است.

وی در رابطه با نقش مهم امید دادن به افراد، افزود: شعار روز جهانی پیشگیری از خودکشی نشان می‌دهد که ما می‌توانیم به افرادی که افکار خودکشی را تجربه می‌کنند، نشان دهیم که امیدی وجود دارد و به آنان اهمیت می‌دهیم و می‌خواهیم از آن‌ها حمایت کنیم.

این مسئول با تاکید بر اینکه پیشگیری از خودکشی امکان‌پذیر است، تصریح کرد: همه افراد می‌توانند به عنوان عضوی از جامعه، در حمایت از کسانی که بحران خودکشی را تجربه می‌کنند، یا کسانی که در اثر خودکشی سوگوار شده‌اند، نقش داشته باشند.

مدیر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان با بیان اینکه ارتباط برقرار کردن با دیگران در پیشگیری از خودکشی مؤثر است، گفت: هر شخص می‌تواند نقش کلیدی داشته باشد به طوری که می‌توانند با نشان دادن اینکه برای دیگران اهمیت قائل هستند، به ایجاد امیدواری در دیگران کمک کنند.

فکری با بیان اینکه می‌توانیم از افراد حمایت کنیم ولی لازم نیست به آن‌ها بگوییم چه کاری انجام دهند یا راه‌حلی داشته باشیم، اظهار کرد: می‌توانیم به سادگی با ایجاد زمان و فضایی برای گوش دادن به دیگران در مورد تجربیات ناراحتی یا افکار خودکشی به افراد کمک کنیم.

وی در رابطه با نقش موثر صحبت کردن با افراد، خاطرنشان کرد: صحبت‌های کوتاه می‌تواند جان انسان‌ها را نجات دهد و حس اهمیت داشتن و امید را در کسی که ممکن است دچار مشکل باشد، ایجاد کند.