برای به دست آوردن آرامش چه‌کار کنیم؟
برای به دست آوردن آرامش چه‌کار کنیم؟
یک‌ روانشناس گفت:‌ کسی که آرامش دارد به قدرت درونی خود پی برده است. فردی که آرامش دارد تمایل پیدا می‌کند که تحرک داشته باشد و دیگران را نیز به آرامش برساند و به افراد کمک کند.مهدی اخوان، روانشناس گفت: حال خوب یک واژه کلی است اما اگر بخواهیم از لحاظ علوم شناختی آن را تعریف کنیم به ۴ هورمون‌های شادی می‌گویند که باعث شادی فرد می‌شود.

یک‌ روانشناس گفت:‌ کسی که آرامش دارد به قدرت درونی خود پی برده است. فردی که آرامش دارد تمایل پیدا می‌کند که تحرک داشته باشد و دیگران را نیز به آرامش برساند و به افراد کمک کند.مهدی اخوان، روانشناس گفت: حال خوب یک واژه کلی است اما اگر بخواهیم از لحاظ علوم شناختی آن را تعریف کنیم به ۴ هورمون‌های شادی می‌گویند که باعث شادی فرد می‌شود.

وی ادامه داد:‌ از طرف دیگر در بحث روانشناسی زمانی که ما با مسئله‌ای مواجه می‌شویم که با خواسته‌های ما تطابق دارد باعث خوب شدن حال ما می‌شود. ثابت شده که انسان‌ها از هاله انرژی برخوردارند که رنگ آن نشان‌دهنده حال انسان هستند. در گذشته زمانی که حال انسان را می‌پرسیدند منظورشان هاله دور بدن فرد بوده است.اخوان ادامه داد: هاله‌های انرژی با رفتارهای ما تغییر می‌کند و برای مثال دروغ گفتن آن را به هم می‌ریزد. به طور کلی زمانی که ما رفتارهایی مطابق با انرژی مثبت هاله انجام دهیم احساس خوبی خواهیم گرفت و حالمان خوب خواهد شد.

تبلیغاین روانشناس گفت:‌ روایتی هست که در آن خانمی که از لحاظ عرفانی پیشرفت چشمگیری داشت سنگ گران قیمتی در مسیر خود پیدا می‌کند، در ادامه راه خود به نیازمندی برخورد کرد که از او سنگ گران قیمت را خواست؛ این زن بدون دلبستگی مادی به سنگ، آن را در اختیار نیازمند گذاشت. این نیازمند بعد از رفتن خانم به رفتار سخاوتمندانه او فکر کرد و فردای آن روز زن را پیدا کرد و سنگ را به او بازگرداند. وی به آن خانم گفت که محبتی که در رفتار او بود حالش را خوب کرده است و نیازی به آن سنگ ندارد.وی متذکر شد:‌ حال خوب بسیار مفصل است اما اگر بخواهد به صورت سلامت روانی شکل بگیرد زمانی پدید می‌آید که ما دیگر افسردگی و اضطراب نداشته باشیم. متأسفانه امکان حذف حس‌های بد از زندگی وجود ندارد در نتیجه ما برای داشتن حال خوب باید یاد بگیریم چگونه با حس‌های منفی روبه‌رو شویم و آن‌ها را کنترل کنیم.
وی گفت: از کارهایی که من سعی می‌کنم انجام دهم آن است که در انتهای هر روز یک ترازی از خود می‌گیرم و سنجش می‌کنم. انسان نباید به خود دروغ بگوید، تمامی ما در زمانی احساس حسادت یا بخل می‌کنیم که باید آن‌ها را بپذیریم و سرکوبشان نکنیم.این روانشناس خاطرنشان کرد:‌ ما باید یاد بگیریم چگونه صفات بد خود را شناسایی کنیم تا بتوانیم آنها را بررسی کرده و کنترل کنیم. حال خوب در واقع بین درجه صفر تا صد همواره در حال تغییر است.

اخوان افزود: ما بحثی بین آسایش و آرامش داریم که معانی متفاوتی دارند. آسایش توسط چیزهایی مانند خانه و خودروی خوب به دست می‌آید اما از طرف دیگر آرامش از مسائل درونی شکل می‌گیرد و ربطی به محیط ندارد.
وی بیان داشت:‌انسان‌ها از لحاظ روان‌شناختی دو دسته هستند؛ عده‌ای انرژی خود را از محیط دریافت می‌کنند و دیگران انرژی را از درون خود می‌گیرند. اگر افراد بتوانند به قدرت درونی خود پی ببرند به آن حال خوب مد نظر می‌رسند.اخوان گفت: ما باید تعریف آسایش و آرامش را در ذهن درست انجام دهیم چرا که ذهن تعریف‌پذیر است. در نتیجه تا زمانی که افراد نتوانند فرق این دو را برای خود تعریف کنند موفق نمی‌شوند که به آرامش دست پیدا کنند.
این روانشناس تصریح کرد:‌ از طرفی تنبلی با آرامش متفاوت است؛ کسی که آرامش دارد به قدرت درونی خود پی برده است و محدود به آرامیدن نمی‌شود. فردی که آرامش دارد تمایل پیدا می‌کند که تحرک داشته باشد و دیگران را نیز به آرامش برساند و به افراد کمک کند.وی ادامه داد: برای یافتن این قدرت انسان باید به درون خود نگاه کند. اگر شما تمامی قوت‌های درونی خود را حس کنید و به آن توجه کنید می‌توانید به قدرت خود دست پیدا کنید.این روانشناس متذکر شد:‌در روانشناسی به برقراری ارتباط با قدرت‌های درونی ذهن‌آگاهی می‌گویند که شما را در زمان حال نگه می‌گذارد. حال خوب در زمان حال وجود دارد. حضرت علی (ع) می‌فرمایند بهترین زمان‌ها، زمان حال است. شما همان‌قدر آرامش و حال خوب دارید که در زمان حال هستید. تفکر به آینده و گذشته انسان را مضطرب یا اندوهگین می‌کند.وی افزود: پیشنهاد می‌شود در هر لحظه به کارهایی که انجام می‌دهید فکر کنید و به آن توجه داشته باشید. برای مثال هنگام میل کردن غذا به جویدن، طعم و قورت دادن آن فکر کنید. این امر نه تنها شما را در زمان حال نگه می‌دارد بلکه به سمت قدرت درونی هدایتتان می‌کند.

این روانشناس گفت: بر همین اساس است که توصیه می‌شود هنگام غذا خوردن تلویزیون نگاه نکنیم چرا که ما را از درک کردن و ارتباط گرفتن با غذای خود دور می‌کند و باعث مشکلاتی مانند چاقی می‌شود.اخوان افزود:‌ چقدر خوب است که افراد در پایان سال با خود فکر کنند و رفتارشان را مورد بررسی قرار دهند. افراد باید ببیند در کجا حال خود را خوب نکردند و با تراز گرفتن از خود مسیر هدف سال آینده‌شان را مشخص کنند.