چگونه بر اهمال‌کاری و افسردگی موقعیتی غلبه کنیم؟
چگونه بر اهمال‌کاری و افسردگی موقعیتی غلبه کنیم؟
انجمن علمی دانشجویی روان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس، کارگاه آموزش «غلبه بر اهمال‌کاری و افسردگی موقعیتی» را برگزار می‌کند.

انجمن علمی دانشجویی روان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس، کارگاه آموزش «غلبه بر اهمال‌کاری و افسردگی موقعیتی» را برگزار می‌کند.

این برنامه ۳۰ شهریور ماه ساعت ۹ تا ۱۳، با ارائه دکتر بهار محمدی ـ دکترای روانشناسی بالینی برگزار می‌شود.

غلبه بر افسردگی و فعال‌سازی رفتاری»، « آسیب‌شناسی انواع و چرخه‌ ناکام‌کننده اهمال‌کاری و تمرین‌های غلبه بر آن» و «پیشگیری از عود مجدد» از جمله موضوعات و سرفصل‌هایی است که در این دوره آموزش داده خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به شناسه Samin_bhr@ پیام ارسال کنند.