تشخیص شخصیت در برخورد نخست
تشخیص شخصیت در برخورد نخست
شخصیت افراد شاد و با اعتماد به نفس در نگاه اول به راحتی قابل تشخیص است افراد شاد احتمال بیشتری دارد که شخصیت واقعی خود را نشان دهند

شخصیت افراد شاد و با اعتماد به نفس در نگاه اول به راحتی قابل تشخیص است افراد شاد احتمال بیشتری دارد که شخصیت واقعی خود را نشان دهند

همه ما در طول روز با افراد مختلفی سر و کار داریم که هر یک دارای ویژگی های شخصیتی متفاوتی هستند. نتایج یک مطالعه نشان می دهد که شخصیت افراد شاد و با اعتماد به نفس در نگاه اول به راحتی قابل تشخیص است.

مطالعات روان شناسان نشان می دهد شخصیت برخی افراد را می توان در نگاه نخست تا حد زیادی تشخیص داد. موضوع فوق ممکن است به این دلیل باشد که افراد شادتر احتمال بیشتری دارد که شخصیت واقعی خود را نشان دهند.

با این حال، تحقیق فوق نشان داد که حتی شخصیت افراد دارای سطح شادی پایین ‌تر نیز قابل خواندن است. این مطالعه توانایی ارزیابی شخصیت افراد دیگر را هنگام برخورد نخست با سایرین آزمایش کرد.

طی این مطالعه مشخص شد که بیشتر افراد می توانند قضاوت های منطقی دقیقی در مورد جنبه های اصلی شخصیت طرف مقابل خود مانند اینکه شخص دیگری چقدر باز، برون گرا و همدل است، داشته باشند.

لورن گازارد کر، پژوهشگر ارشد این مطالعه، در توضیح موضوع فوق گفت: به طور کلی، تشخیص و خوانش شخصیت برخی از افراد بسیار آسان تر از دیگران است: برخی افراد کتاب ‌هایی باز هستند که شخصیت‌های متمایز آن‌ها را می ‌توان پس از یک تعامل کوتاه به دقت درک کرد، در حالی که خواندن ضمیر برخی افراد سخت ‌تر است.

در این میان تشخیص شخصیت افرادی که شاد بوده، عزت نفس و رضایت بیشتری از زندگی را گزارش می دهند، به طور قابل توجهی آسان تر است.

در این مطالعه از روش مطالعه دوستیابی سریع استفاده شد که در آن ۳۷۲ نفر برای اولین بار تنها برای چند دقیقه یکدیگر را ملاقات کردند. در ادامه، از هر یک از آنها خواسته شد تا به شخصیت فردی که ملاقات کرده اند امتیاز دهند.

نتایج نشان داد که برداشت هایی که افراد حاضر در این مطالعه ایجاد کردند به طور کلی دقیق بودند. با این حال، مردم در قضاوت شخصیت شرکای بالقوه احساسی خود  بدتر از غریبه هایی بودند که هیچ علاقه و عشقی به آنها نداشتند.

در این میان یک موضوع به خوبی قابل درک بود و نتایج به وضوح نشان دادند که شخصیت افراد شادتر در نگاه اول راحت تر خوانده می شود.
دکتر لورن هومن، یکی از دیگر پژوهشگران تیم مطالعاتی در این رابطه  گفت: شاید افرادی که از رفاه بیشتری برخوردارند، به شیوه‌ هایی رفتار می‌ کنند که با شخصیت آن ها همخوانی بیشتری داشته و به نوعی واقعی ‌تر و  صادق ‌تر هستند.

از طرف دیگر، ممکن است برخی از افراد تمایل به شادتر بودن داشته باشند، زیرا شخصیت آن ها توسط افرادی که ملاقات می کنند با دقت بیشتری درک می شود.

محققان در مرحله بعدی می ‌خواهند بفهمند که چرا خواندن شخصیت برخی افراد آسان‌تر است. درک اینکه چرا برخی افراد می ‌توانند دقیق ‌تر دیده شوند، می ‌تواند به ما کمک کند تا استراتژی‌ هایی را تعیین کنیم که افراد دیگر بتوانند آن ها را برای تعامل مثبت و سازنده با جامعه به کار گیرند.