تیپ شخصیتی شما چیست ؟
تیپ شخصیتی شما چیست ؟
روانشناسان شخصیت را به عنوان تفاوت های فردی در نحوه تفکر، احساس و رفتار افراد تعریف می کنند. آنها به جای تلاش برای تقسیم افراد به «انواع گوناگون»، بر ویژگی های شخصیتی تمرکز می کنند.

روانشناسان شخصیت را به عنوان تفاوت های فردی در نحوه تفکر، احساس و رفتار افراد تعریف می کنند. آنها به جای تلاش برای تقسیم افراد به «انواع گوناگون»، بر ویژگی های شخصیتی تمرکز می کنند.

تیپ شخصیتی شما چیست ؟

تیپ های شخصیتی با پنج ویژگی اصلی تعریف می شوند. روانشناسان شخصیت را به عنوان تفاوت های فردی در نحوه تفکر، احساس و رفتار افراد تعریف می کنند. آنها به جای تلاش برای تقسیم افراد به «انواع گوناگون»، بر ویژگی های شخصیتی تمرکز می کنند.

پنج ویژگی اصلی شخصیت:
• شخصیت تنوع طلب
این افراد از ماجراجویی لذت می برند. آنها کنجکاو هستند و از هنر، تخیل و چیزهای جدید استقبال می کنند. شعار افراد ممکن است این باشد: «تنوع چاشنی زندگی است. تنوع طلبی بیانگر میزان پذیرش یک فرد برای تجربه های جدید است.

بر اساس مطالعه‌ای در سال ۲۰۲۱ در انجمن روان‌شناسی آمریکا تنوع طلبی ممکن است با هوش کلامی و کسب دانش در طول عمر مرتبط باشد. این تیم در تحقیقات خود نوشت: افرادی که دارای صراحت کلامی بالایی هستند از شوخ طبعی و هوش لذت می برند. به عبارت دیگر، آنها نسبت به افرادی که فقط باهوش هستند جذاب تر هستند.

دقیقا افراد با شخصیت بسته برعکس افراد تنوع طلب هستند .آنها ترجیح می دهند به عادت های خود پایبند باشند، از تجربیات جدید اجتناب کنند حتی در غذاخوردن

• شخصیت وظیفه شناس
افرادی که وظیفه شناس هستند بسیار منظم دقیق و با وجدان قابل اعتماد، منضبط و متمرکز هستند. شما نمی توانید افرادی با وجدان را پیدا کنید که در سفرهای دور دنیا بدون برنامه سفر پرواز کنند. آنها برنامه ریز هستند.

افرادی که سطح وظیفه شناسی پایینی دارند، خودجوش تر و آزاد تر هستند و ممکن است به بی احتیاطی گرایش داشته باشند. محققان در سال ۲۰۱۹ در مطالعه‌ای که در مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم گزارش کردند، وظیفه‌شناسی یک ویژگی مفید است، زیرا با موفقیت در مدرسه و محل کار مرتبط است.

• برون گرایی
برونگرایی در مقابل درونگرایی احتمالاً قابل تشخیص ترین ویژگی های شخصیتی است. هر چه یک نفر برونگراتر باشد، اجتماعی تراست. برونگراها پرحرف، اجتماعی هستند و از جمعیت انرژی می گیرند. آنها تمایل دارند در تعاملات اجتماعی خود قاطع و شاد باشند.

از طرف دیگر افراد درونگرا به زمان زیادی برای تنهایی نیاز دارند. درونگرایی اغلب با کمرویی اشتباه گرفته می شود، اما این دو یکسان نیستند. کمرویی به معنای ترس از تعاملات اجتماعی یا ناتوانی در عملکرد اجتماعی است. افراد درونگرا می توانند در مهمانی ها کاملاً جذاب باشند آنها فقط فعالیت های انفرادی یا گروهی کوچک را ترجیح می دهند.

• سازگاری
سازگاری میزان گرمی و مهربانی یک فرد را می سنجد. هر چه کسی سازگارتر باشد، احتمال اعتماد، کمک و دلسوز بودن او بیشتر است. افراد ناسازگار نسبت به دیگران سرد و مشکوک هستند و کمتر احتمال دارد که همکاری کنند.

همانطور که ممکن است تصور کنید، سازگار بودن مزایای خود را دارد. در یک مطالعه ۲۵ ساله که در سال ۲۰۰۲ در «روانشناسی رشد» منتشر شد، بچه‌های سازگار مشکلات رفتاری کمتری نسبت به بچه‌هایی داشتند که سازگار نبودند و در بزرگسالان افسردگی کمتر و ثبات شغلی بیشتری نسبت به بزرگسالانی که از نظر سازگاری پایین بودند وجود داشت.

• شخصیت همیشه نگران
افراد مبتلا به روان رنجوری اغلب نگران هستند و به راحتی دچار اضطراب و افسردگی می شوند. اگر همه چیز خوب پیش برود، باز هم افراد روان رنجور چیزهایی برای نگرانی پیدا کنند. یک مطالعه ۲۰۲۱ ارتباط منفی بین روان رنجوری و درآمد پیدا کرد. اگرچه، حتی زمانی که افراد روان رنجور افزایش حقوق می‌گیرند، حقوق بیشتر در واقع آنها را کمتر خوشحال می‌کند.

بر اساس مقاله ای که در علوم روانشناسی بالینی منتشر شده است افراد دارای روان رنجورخویی دوست دارند که احساسات منفی را تجربه کنند و اینکه روان رنجورخویی در ایجاد اختلالات عاطفی نقش اساسی دارد.

در مقابل، افرادی که روان رنجورخویی پایینی دارند، از نظر عاطفی پایدار و یکنواخت هستند.

از آنجایی که روان رنجورخویی با چالش های سلامت روان مرتبط است، محققان اخیراً علاقه مند شده اند تا از طریق درمان، روان رنجوری را کاهش دهند. امید این مطالعه منتشر شده در کتابخانه ملی پزشکی این است که هدف قرار دادن روان رنجوری از ایجاد اختلالاتی مانند افسردگی جلوگیری کند.

آیا شخصیت می تواند تغییر کند؟
شخصیت نیز به نظر می رسد به آرامی اما به طور طبیعی در طول زندگی یک فرد تغییر می کند. لایو ساینس گزارش داد که با افزایش سن افراد برونگراتر، سازگارتر، موافق تر و وظیفه شناس تر می شوند.

یکی دیگر از فهرست‌های شخصیتی مبتنی بر تئوری علمی، فهرست شخصیت هوگان است که به طور خاص بر تعاملات بین فردی تمرکز می‌کند. این فهرست افراد را بر اساس ویژگی هایی مانند جاه طلبی، جامعه پذیری، حساسیت و احتیاط اندازه گیری می کند.