کتاب راهنمای توانمندی های منش ویژه نوجوانان تدوین شده است
کتاب راهنمای توانمندی های منش ویژه نوجوانان تدوین شده است
آموزش هشت توانمندی ویژه نوجوانان در دو جلد یکی در قالب راهنمای متخصصان و دیگری کتاب کاربرگ های مورد استفاده نوجوانان تدوین شده است

آموزش هشت توانمندی ویژه نوجوانان در دو جلد یکی در قالب راهنمای متخصصان و دیگری کتاب کاربرگ های مورد استفاده نوجوانان تدوین شده است

آموزش هشت توانمندی ویژه نوجوانان در دو جلد یکی در قالب راهنمای متخصصان و دیگری کتاب کاربرگ های مورد استفاده نوجوانان تدوین شده است و توسط انتشارات رشد منتشر شده است روان شناسی مثبت هدفش شادکامی و رشد و شکوفایی انسان هاست. بخشی از آموزه های روان شناسی مثبت، شناسایی توانمندی ها و فضیلت های منش و صفات مثبت در افراد است. مزایای این گرایش جدید روانشناسی بسیار زیاد است. شما به کمک آن می‌توانید توانایی‌ها و مهارت خود را بشناسید یا درک کنید برای رسیدن به موفقیت به چه توانایی‌هایی نیاز دارید.
در این زمینه روان شناسان مثبت به شناسایی بیست و چهار توانمندی و شش فضیلت جهان شمول نائل گشته اند که در همه اعصار و قرون و در همه فرهنگ ها و جوامع بشری در زمره نکات برجسته و مثبت شمرده شده اند. برای شناسایی توانمندی های فوق در افراد و پرورش آن ها و همچنین استفاده و کاربردشان در زندگی، علاوه بر ساخت و بهره گیری از آزمون های مربوط، بسته های آموزشی نیز برای سنین مختلف تهیه و تدوین شده اند.

کتاب راهنمای توانمندی های منش: آموزش هشت توانمندی ویژه نوجوانان در دو جلد یکی در قالب راهنمای متخصصان و دیگری کتاب کاربرگ های مورد استفاده نوجوانان تدوین شده است. در این مجموعه، هشت توانمندی مثبت ویژه نوجوانان، و مطالب لازم برای پرورش آن ها ارائه شده که عبارتند از: خودتنظیمی احساسات و افکار، خردمندی، شوخ طبعی، مهربانی، شناخت نعمت ها و قدردانی از آن ها، تلاش و سخت کوشی، عشق به یادگیری و امید.
 کتاب راهنمای توانمندی های منش در یک دوره دو جلدی  به قلم دکتر زهرا خسرو جردی تالیف شده است و توسط انتشارات رشد به چاپ رسیده و در اختیار علاقه مندان به روانشناسی مثبت گرا قرار گرفته است .
قیمت نسخه کتاب کار این دوره دو جلدی ۸۰۰۰۰ تومان و و قیمت نسخه متخصصان ۱۳۰۰۰۰ تومان د رچاپ نخست تعیین گردیده است.