برخورداری سالمندان از سلامت روانشناختی
برخورداری سالمندان از سلامت روانشناختی
یکی از اهداف حفظ و ارتقای سلامت جسمی، برخورداری سالمندان از سلامت روانشناختی است تکریم سالمندان، مستلزم فراهم کردن دسترسی عادلانه تمامی افراد جامعه از جمله سالمندان به خدمات، به ویژه خدمات سلامت است.

یکی از اهداف حفظ و ارتقای سلامت جسمی، برخورداری سالمندان از سلامت روانشناختی است تکریم سالمندان، مستلزم فراهم کردن دسترسی عادلانه تمامی افراد جامعه از جمله سالمندان به خدمات، به ویژه خدمات سلامت است

یکی از اهداف حفظ و ارتقای سلامت جسمی، برخورداری سالمندان از سلامت روانشناختی است. معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: یکی از اهداف حفظ و ارتقای سلامت جسمی، برخورداری سالمندان از سلامت روانشناختی است.

از قدیم بزرگتر‌ها به فرزندانشان می‌گفتند الهی پیر شوید، اما امروزه این جمله یک زنگ هشدار برای کشورمان محسوب می‌شود؛ چرا که اگر اقدامات لازم انجام نشوند، کشور جوان در سال‌های آینده پیر و سالمند می‌شود.
البته اگر افراد سالمند نیز سلامت نباشند؛ از بسیاری فعالیت‌های جامعه و حتی حضور در اجتماع برخوردار نخواهند بود و این موضوع بار منفی برای آن‌ها خواهد داشت.
سالمند سالم نشاط بیشتری به خانواده و جامعه تزریق می‌کند و حتی سبب تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری خواهد شد.
بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت گفت: سالمندان به عنوان سرمایه‌های اجتماعی، گروهی شایسته تکریم و سزاوار تقدیر و تجلیل به شمار می‌آیند. به واسطه ارتقای دانش و فناوری، پیشرفت بهداشت و علم طب در جهان امروز، امید به زندگی افزایش و شمار سالمندان در جهان و کشور ما به یُمن بهبود شاخص‌های سلامت فزونی یافته است.
به گفته وی سیاست‌های کلی وزارت بهداشت، بر دو اصل تکریم سالمندی و حفظ و ارتقای جوانی جمعیت استوار است.
او افزود: حفظ کرامت سالمندان، مستلزم آن است که آحاد جامعه، علاوه بر فرصت زیستنی طولانی، سالمندی توام با سلامتی را تجربه کنند. تکریم سالمندان، مستلزم فراهم کردن دسترسی عادلانه تمامی افراد جامعه از جمله سالمندان به خدمات، به ویژه خدمات سلامت است. هدف آن است که سالمند، استقلال عملکردی خود را حفظ کرده و ارتقاء دهد.
حسین فرشیدی، معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: افزایش امید به زندگی و کاهش بی سابقه نرخ باروری کلی در قرن بیستم در سراسر جهان منجر به بروز پدیده سالمندی جمعیت شده است. کشور ما نیز دستخوش چنین تغییرات جمعیتی شده است و در صورت حفظ روند یاد شده، رشد سالمندی جمعیت با شتاب بسیار زیادی پیش خواهد رفت.
به گفته وی نسبت جمعیت سالمند در طول حدود ۲۰ سال آینده از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد خواهد رسید و این موضوع به معنای این است که  جمعیت سالمندی دو برابر می شود. این در حالی است که در بسیاری از کشور‌های توسعه یافته جهان، دو برابر شدن جمعیت سالمندی در طول بیش از صد سال اتفاق افتاده است.
او ادامه داد: یکی از برنامه‌ها اصلاح ساختار جمعیتی از طریق حفظ و ارتقای جوانی جمعیت با هدف پویایی جمعیت است. یکی از پیامد‌های مثبت این سیاست وجود نیروی انسانی جوان لازم برای حمایت و مراقبت از جمعیت سالمندانی است که شمار آن‌ها به طور روزافزونی در حال افزایش است.
فرشیدی بیان کرد: یکی از اهداف حفظ و ارتقای سلامت جسمی، به تعویق انداختن وابستگی و ناتوانی، برخورداری سالمندان از سلامت روانشناختی، حفظ نشاط و سرزندگی و مشارکت آنان در جامعه است.
او اضافه کرد: فردی که سالم پیر می‌شود، امکان بیشتری برای داشتن مشارکت فعال در خانواده و جامعه و برخورداری از زندگی باکیفیت خواهد داشت صابر جباری، رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: حدود هفت سال فرصت داریم کشور را از سالخوردگی جمعیت نجات دهیم؛ چرا که با این روند رشد جمعیت حدود ۲۰ سال آینده به ازای هر ۵ سالمند یک کودک خواهیم داشت.به گفته وی در سال ۱۴۳۰ یک سوم جمعیت ایران نیز پیر خواهند بود و بالای ۶۰ سال سن خواهند داشت.رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت بیان کرد:  جمعیت ایران در ۴۵ سال گذشته ۱۰ سال پیرتر شده و میانگین سنی افراد جامعه به ۳۴ سال رسیده است.