فتحی آشتیانی: نباید دانشجویی بدون کنکور وارد رشته روانشناسی شود
فتحی آشتیانی: نباید دانشجویی بدون کنکور وارد رشته روانشناسی شود
دکتر علی فتحی آشتیانی در اولین نشست خبری خود می گوید: در حال حاضر حدود ۲۰ هزار عضو سازمان دارای پروانه حرفه‌ای هستند، توضیح داد: سازمان بیش از ۷۵ هزار عضو دارد که تنها ۲۰ هزار نفر پروانه گرفته‌اند. از میان این ۲۰ هزارعضو دارای پروانه، حدود ۱۱ هزار نفر از طریق درگاه ملی پروانه گرفته‌اند و حدود ۸۰۰۰ نفر از سازمان پروانه گرفته‌اند.

دکتر علی فتحی آشتیانی در اولین نشست خبری خود می گوید: در حال حاضر حدود ۲۰ هزار عضو سازمان دارای پروانه حرفه‌ای هستند، توضیح داد: سازمان بیش از ۷۵ هزار عضو دارد که تنها ۲۰ هزار نفر پروانه گرفته‌اند. از میان این ۲۰ هزارعضو دارای پروانه، حدود ۱۱ هزار نفر از طریق درگاه ملی پروانه گرفته‌اند و حدود ۸۰۰۰ نفر از سازمان پروانه گرفته‌اند.

 رئیس جدید سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در اولین نشست خبری خود که در تشریح فعالیت‌های سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در دوره جدید ریاست، اظهار کرد: در بیستمین سال تاسیس این سازمان هستیم. در حکم رئیس جمهور چند نکته آمده است که ارتقای سطح دانش روان شناسی،نظارت هوشمند و شفاف بر عملکرد روانشناسان و پیاده سازی نظام رتبه بندی از جمله این موارد است.

با تصویب شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی، قرار بر این است که ازالان به بعد، صدور پروانه کار تخصصی در سازمان طی دو مرحله رخ دهد.

احتمال برگزاری اولین آزمون جهت صدور پروانه روانشناسی در دیماه
علی فتحی آشتیانی توضیح داد: اول اینکه با همکاری سازمان سنجش، آزمون تخصصی برای صدور پروانه برگزار می‌کنیم. محتوای این آزمون تخصصی دو بخش دارد؛ یک بخش آن شامل سوالات عمومی است که همه روانشناسان و مشاوران به آن پاسخ دهند و بخش دیگر شامل سوالات تخصصی مبتنی بر گرایشات افراد است.

رییس سازمان نظام روانشناسی افزود: مکاتبات برگزاری این آزمون صلاحیت حرفه‌ای را با سازمان سنجش انجام داده‌ایم و مقدمات آن را فراهم کرده‌ایم. این امر صدور پروانه را تسریع می‌کند. از اعضای کمیسیونها با گرایشات مختلف نیز برای طراحی سوال استفاده می‌کنیم. حد نصابی برای این آزمون صلاحیت حرفه‌ای تعریف می‌کنیم تا کسانی که برای مثال ۷۰ درصد نمره را گرفتند، بتوانند گام بعدی را بردارند.

 فتحی آشتیانی افزود: پیش‌بینی می‌کنیم اگر سازمان سنجش به ما وقت دهد، اولین آزمون را در دی ماه سال جاری برگزار کنیم. دو بار در سال این ازمون برگزار می‌شود؛ یک بار در دیماه پیش رو و یک بار در خرداد ماه سال بعد و در فاصله شش ماه برگزار می‌شود.
وی ادامه داد: البته افرادی که در این آزمون حد نصاب نمره را کسب کنند در مصاحبه روانشناختی شرکت می‌کنند تا مورد ارزیابی رفتاری و روانشناختی قرار گیرند. پیش بینی کردیم اگر برای مثال هزار نفر در آزمون موفق شوند، تکلیف این یکهزار نفر، یک و حداکثر دو ماهه روشن شود. سوالات آزمون صلاحیت حرفه‌ای نیز مورد محور (کیس محور) خواهد بود.

اصلاح قانون سازمان نظام روانشناسی
وی در بخش دیگر سخنان خود تاکید کرد: گام بعدی ما اصلاح قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره است. ضعف‌های شدید در این قانون است که باید اصلاح شود.

فتحی آشتیانی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه درحال حاضر ۷۰ درصد مردم نمی‌توانند به روانشناس مراجعه کنند، توضیح داد: باید گفت به نفع ما روانشناسان است که بیمه برای مراجع نداشته باشیم اما بخش قابل توجهی از جامعه ما یعنی حدود ۷۰ درصد مردم نمی‌توانند به روانشناس مراجعه کنند، بنابراین اگر دنبال تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات روانشناسی و مشاوره هستیم به خاطر خودمان نیست بلکه به خاطر مردم است.

۲۰ درصد مردم جامعه مشکلات روانشناختی دارند
دولت برای بیمه خدمات روانشناسی کمک کند 
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور گفت: تحقیقات متعددی انجام شده که نشان می‌دهد حدود ۲۰ درصد جامعه ما مشکلات روانشناختی دارند و باید به داد اینها رسید، از این رو چاره‌ای نداریم جز اینکه بیمه را جدی بگیریم. به طور جدی از دولت می‌خواهم در این حوزه به ما کمک کند تا این اتفاق رقم خورد.

وی توضیح داد: در دفترچه معروف به دفترچه کالیفرنیا که وزارت بهداشت دارد، آیتم‌هایی مشخص کردند که اگر این خدمات توسط روانشناس بالینی و سلامت ارائه شود، بیمه حمایت می‌کند اما تعداد و نوع این خدمات کم است. باید این را گسترش دهیم چراکه خیلی از گرایشات ما مثل گرایش تربیتی یا کودکان استثنایی هم در واقع در حوزه سلامت قرار دارند. باید با بیمه و وزارت تعاون در این راستا وارد مذاکره شویم و بحث بیمه را حل کنیم.

پیگیری بیمه بازنشستگی برای روانشناسان بخش خصوصی
روانشناسی جزو مشاغل سخت محسوب می‌شود
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در بخش دیگر سخنان خود از پیگیری برای محقق شدن بیمه بازنشستگی برای روانشناسان بخش خصوصی خبر داد و تصریح کرد: درصد قابل توجهی از روانشناسان به صورت خصوصی کار می‌کنند که این افراد نیاز به بازنشستگی دارند. از این رو در صدد هستیم بیمه بازنشستگی برای روانشناسان و مشاوران تعریف کنیم. خدمات روانشناسی بسیار دشوار است و جزو مشاغل سخت تلقی می‌شود.

فتحی آشتیانی تصریح کرد: همچنین در صدد هستیم به مسائل رفاهی روانشناسان در کنار بیمه بازنشستگی توجه کنیم. از جمله اینکه بانک‌ها به روانشناسان وام دهند و یا فرصت‌های تفریحی برای آنها فراهم کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره نحوه برخورد با روانشناس نماها، توضیح داد: رسانه خیلی می‌تواند در این زمینه کمک کند. در دوره قبل لیستی در این زمینه تهیه و اسامی روانشناس نماها در سایت بارگزاری شد. مردم می‌توانند این اسامی را ببینند اما رسانه باید بر روی این امر کار کند تا مردم بدانند کدام خانم یا آقا مدرک روانشناسی ندارد و مشاور نیست. ما تا حدی می‌توانیم این کار را پیش ببریم و اسامی را منتشر کنیم اما اطلاع رسانی کار رسانه است.

گزینش روانشناختی متقاضیان دریافت پروانه 
وی در پاسخ به اینکه آیا برگزاری مصاحبه برای متقاضیان دریافت پروانه به معنی گزینش این افراد از جهات مختلف است؟، توضیح داد: این مصاحبه صرفا روانشناختی و برای ارزیابی صلاحیت روانی افراد است؛ به هر حال روانشناسان نیز عضو این جامعه هستند و مثل همه مردم در معرض ابتلا به بیماری‌های روانی هستند بنابراین قرار است مصاحبه روانشناختی انجام شود، فرد را ببینیم و چند سوال کلیدی از او بپرسیم تا بتوانیم ارزیابی کلیدی و روانشناختی از فرد داشته باشیم. درواقع ما دنبال گزینش روانشناختی افراد هستیم.

فتحی آشتیانی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۲۰ هزار عضو سازمان دارای پروانه حرفه‌ای هستند، توضیح داد: سازمان بیش از ۷۵ هزار عضو دارد که تنها ۲۰ هزار نفر پروانه گرفته‌اند. از میان این ۲۰ هزارعضو دارای پروانه، حدود ۱۱ هزار نفر از طریق درگاه ملی پروانه گرفته‌اند و حدود ۸۰۰۰ نفر از سازمان پروانه گرفته‌اند. در واقع این ۱۱ هزار نفر از لحاظ مصاحبه روانشناختی ارزیابی نشده‌اند که باید فکری برای این افراد کنیم.

فرآیند صدور پروانه حرفه‌ای
نحوه نظارت بر فعالیت روانشناسان
 رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور درباره فرآیند صدور پروانه حرفه‌ای نیز افزود: همکاری موثری با درگاه ملی مجوزها خواهیم داشت و مشکلی با این درگاه نداریم اما این درگاه باید نکات ما را بپذیرد که ما می‌خواهیم شاخص های یاد شده پروانه را صادر کنیم. از طرفی پس از گرفتن پروانه نیز افراد باید امتیاز بازآموزی از طریق شرکت در کنگره‌ها، گارگاه‌ها و دوره‌های بازآموزی که از سوی خود سازمان برگزار می‌شود کسب کنند.

وی با بیان اینکه باید بر روی فعالیت روانشناسان دارای پروانه نظارت داشته باشیم، افزود: نظارت ما به دو شکل پیشینی و پسینی باید انجام شود. در نظارت پیشینی چند مساله مد نظر ماست، از جمله اینکه افراد حداقل مدرک ارشد یا دکترا داشته باشند، عضو سازمان باشند، حد نصاب نمره آزمون را کسب کرده و در مصاحبه روانشناختی شرکت کرده باشند.

فتحی آشتیانی افزود: بعد از آن نیز باید نظارت پسینی داشته باشیم. این نظارت در سه شکل انجام می‌شود. اول خود فرد سالانه باید به ما درباره فعالیت خود گزارش دهد و گزارش خودارزیابی را به سازمان ارائه دهد. دوم اینکه فرصتی فراهم کنیم مراجعین روانشناسان را ارزیابی کنند و امکان این امر را در سایت سازمان فراهم کنیم. سوم اینکه ارزیابان و بازرسان ما از مراکز بازرسی و بازدید داشته باشند.

برگزاری مجمع عمومی در شهریور ۱۴۰۳ 
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اهمیت برگزاری مجمع عمومی این سازمان، تاکید کرد: قول می‌دهم در شهریور سال بعد اولین دورمجمع عمومی در دوره ریاست جدید برگزار شود. برگزاری انتخابات شوراهای استانی را نیز مد نظر داریم و امیدواریم بتوانیم تا قبل از پایان سال جاری این امر را رقم بزنیم. اخرین انتخابات شوراهای استانی در سال ۹۴ بوده و الان ۸ سال از آن زمان گذشته است.

وی با بیان اینکه با تعامل نزدیک با وزارت بهداشت و علوم در صدد هستیم به‌روی عناوین درس‌ها و سرفصل‌های رشته روانشناسی و مشاوره نیز کار کنیم، گفت: در صدد هستیم عناوین دروس را به گونه‌ای اصلاح کنیم تا کسانی که از دانشگاه فارغ التحصیلان می‌شوند دیگر نیازی به شرکت در کارگاه آموزشی نداشته باشد. اینگونه فارغ التحصیلان از کارآمدی بالا برخوردار می‌شوند و دیگر نیازی به رفتن به کارگاه آموزشی ندارند؛ گرچه اعتقاد دارم همه ما نیاز به شرکت در دوره بازآموزی و به روز کردن اطلاعات خود داریم.

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور افزود: سازمان نظام روانشناسی مثل انجمن روانشناسی آمریکا و جامعه روانشناسی اروپا است و باید روزآمد شود. همچنین دوست دارم مجلاتی خاص گرایشات تخصصی روانشناسی داشته باشیم و پروتکل درمانی منتشر کنیم.

فتحی آشتیانی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه کشور ما بحران خیز است؛ درباره لزوم مداخله سازمان نظام روانشناسی در بحران‌ها، تصریح کرد: باید تیم آماده‌ای در سازمان برای مداخله در بحران‌ها داشته باشیم. اعتقاد داریم سازمان باید در این بحران ها ورود کرده و به کمک آید تا مسائل را به حداقل برساند. این جزو برنامه‌های ما است.

تدوین سند سلامت روانی
تعرفه‌های خدمات روانشناسی و مشاوره
 وی در بخش دیگر سخنان خود از تدوین سند سلامت روانی خبر داد و گفت: پیش نویسی را اعضای شورای مرکزی آماده کرده‌اند و وزارت بهداشت نیز در این رابطه پیش نویسی تهیه کرده است که ما هر دو را جمع آوری می‌کنیم و سند سلامت روان را با توجه به اسناد بالادستی خود تدوین ‌کنیم.

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در پاسخ به سوالی درباره تعرفه‌های خدمات روانشناسی و مشاوره، توضیح داد: در حال حاضر تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره از سوی متخصص دارای مدرک ارشد ۲۳۰ هزار تومان و از سوی متخصص دارای مدرک دکتری ۲۷۰ هزار تومان مصوب شده است اما این تعرفه ها جوابگوی مخارج دفتر و مراکز نیست. این واقعیت است و باید به فکر همکاران باشیم تا بتوانند هزینه‌های دفتر را تامین کنند. از سوی دیگر همین مبالغ برای مردم زیاد است که باید در صدد محقق شدن بیمه این خدمات باشیم. با این حال درصد قابل توجهی از همکارن ما همین تعرفه‌ها را هم رعایت نمی‌کنند. سعی می‌کنیم شرایط مناسب تری را فراهم کنیم تا تعرفه‌های غیر معمول در مراکز دریافت نشود.

نباید دانشجویی بدون کنکور وارد رشته روانشناسی شود 
فتحی آشتیانی در بخش دیگر سخنان خود توضیح داد: در حال حاضر بیش از ۱۵۰ هزار دانشجو در دانشگاه‌های تحت نظارت وزارت علوم و بهداشت در هر سه مقطع تحصیلی در رشته روانشناسی و مشاوره داریم که اغلب آنها در مقطع کارشناسی هستند. بیش از ۳۰ هزار دانشجوی ارشد و دکتری در رشته روانشناسی و مشاوره در همه دانشگاها داریم. برخی واحدهای دانشگاه پیام نور و آزاد اساتید کافی برای این رشته ندارند. برخی دانشجویان بدون کنکور وارد این رشته شده‌اند که این مسائل نباید برای رشته‌ای مثل روانشناسی رخ دهد چراکه حساسیت خاصی دارد. نمی‌توان جامعه را در اختیار کسی قرار داد که از بنیه قوی علمی برخوردار نیست. باید این رشته را در دانشگاه مدیریت کنیم.

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در بخش دیگر سخنان خود توضیح داد: ما در بیستمین سال تاسیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور هستیم که سال ۸۲ قانون سازمان تصویب شده است. بنابراین امسال بیستمین سالگرد تاسیس سازمان است که این امر را به جامعه روان‌شناسی تبریک می‌گویم.

وی ادامه داد: امیدوارم با شروع کار پنجمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره اتفاقات خوبی رخ دهد. در عین حال من از همه روسای گذشته سازمان دکتر افروز، دکتر الله یاری و دکتر حاتمی و تمام اعضای شورای مرکزی چهار دوره قبل تشکر می‌کنم چراکه طبیعتا این سازمان نوپا با چالش‌ها و مسائل زیادی روبرو بوده و اکنون به این مرحله رسیده است.

فتحی آشتیانی یادآور شد: من دوره اول و سوم عضو شورای مرکزی بودم. در دوره اول واقعا چیزی نداشتیم و این ساختارسازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور به تدریج شکل گرفته است و باید از همه افراد  تشکر کرد. انتخابات دوره پنجم نیز که باید سه سال و نیم پیش برگزار می‌شد با تاخیر در ۲۷ مرداد امسال برگزار شد و حکم ریاست سازمان نیز در ۱۴ شهریور سال جاری تنفیذ شد.

وی عنوان کرد: در حکم ریاست جمهوری چند نکته اعم از پیاده سازی نظام رتبه بندی به منظور افزایش آگاهی مردم از کیفیت کار روانشناسان، ارتقای سطح دانش روانشناسی مبتنی بر اقتضائات، احصای نظام مسائل روانشناختی در کشور، ارتقای سواد سلامت روانی مردم، نظارت هوشمند و شفاف بر عملکرد روانشناسان و مشاوران، تحول و بازنگری در قانون سازمان، گسترش ارتباط و تعامل سازنده با وزارت علوم و بهداشت، خدمت رسانی به مردم و جامعه روانشناسان و مشاوران سراسر کشور، تحقق آرمان‌های نظام اسلامی به ویژه با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و… درج شده است که ما این موارد را در برنامه‌های خود حتما مد نظر و سرلوحه خود قرار می‌دهیم.
 
فتحی آشتیانی در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد: قول شرف می‌دهم، شش ماه قبل از پایان دوره پنجم شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، اقدامات لازم برای برگزاری انتخابات دوره ششم را آغاز کنیم.