بررسی «فعلیت نـاخـودآگـاه و مظاهر آن»
بررسی «فعلیت نـاخـودآگـاه و مظاهر آن»
انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی، دوره «فعلیت ناخودآگاه و مظاهر آن» را برگزار می‌کند.

انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی، دوره «فعلیت ناخودآگاه و مظاهر آن» را برگزار می‌کند.

این دوره از ۱۸ مهر تا ۲۳ آبان ماه، سه‌شنبه‌ها ساعت ۲۰ الی ۲۲ با ارائه دکتر کامران لامعی ـ دکترای ریاضی و متریز روانکاوی، به‌صورت آنلاین برگزار می‌شود.

اصطلاح ناخودآگاه برای نخستین بار توسط یک حقوقدان اسکاتلندی در سال ۱۷۵۱ استفاده شد. فروید این مفهوم را در نظر می‌گیرد اما معنایی جدید و بدیع به آن می‌دهد. فروید کشف می‌کند که افکار سازمان‌یافته‌ای در انسان زندگی می‌کنند که از آگاهی فرار می‌کنند. در حوزه روانکاوی، اولویتی که به ناخودآگاه و شکل‌گیری‌های آن داده شده به تدریج کمرنگ شده است. روانکاوی فرویدی به سمت این ایده هدایت شده است که «من» باید بازآفرینی و حتی تقویت شود. در این دوره بر کشف فرویدی ناخودآگاه و شکل‌گیری‌های آن و همچنین بر چهره ناخودآگاه امروزی تمرکز خواهد داشت. اینکه چگونه می‌توان در مورد رابطه سوژه معاصر با ناخودآگاه خود فکر کرد؟ بنابراین پس از بررسی عمیق برخی متون بنیان‌گذار روانکاوی، به بحث در مورد مظاهر ناخودآگاه و رمزگشایی آنها پرداخته و سوال می‌شود که آیا مکانیسم سرکوبی اهمیت خود را با توجه به کلینیک‌های معاصر، حفظ می‌کند؟ این دوره، ما را از ناخودآگاه فرویدی به بحث وجود در روانکاوی لکانی هدایت می‌کند.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت‌نام به لینک B2n.ir/f66491 و جهت کسب اطلاعات بیشتر به شناسه AtuPsyCourseAdmin@ مراجعه کنند