همدان؛ چهارمین استان سالمند کشور
همدان؛ چهارمین استان سالمند کشور
مسئول دبیرخانه سالمندان استان همدان با اشاره به روند کاهش جمعیت در همدان، گفت: در حال حاضر همدان چهارمین استان سالمند کشور است و این روند همچنان در حال ادامه بوده و نرخ جایگزینی جمعیت کاهشی است.

مسئول دبیرخانه سالمندان استان همدان با اشاره به روند کاهش جمعیت در همدان، گفت: در حال حاضر همدان چهارمین استان سالمند کشور است و این روند همچنان در حال ادامه بوده و نرخ جایگزینی جمعیت کاهشی است.

شکیبا کولیوند در نشست ایسنا پیرامون بررسی وضعیت مناسب سازی محیط شهری برای سالمندان، با تأکید بر اینکه اولویت بودن توجه به سالمندان باید برای مسئولان جا بیفتد، اظهار کرد: درست است که بحث جوانی جمعیت مطرح است اما نمی‌توان از سالمندان استان غافل شد.

وی افزود: در سال ۹۵ بدنه هرم جمعیتی استان که جوان‌ها هستند، گسترده بوده و این نشان می‌دهد تا ۱۰ تا ۱۵ سال آینده با افزایش مشکلات سالمندی مواجه خواهیم شد.

کولیوند با بیان اینکه در بحث مناسب‌سازی گام‌های زیادی در استان برداشته شده است، گفت: به جز مناسب‌سازی فیزیکی باید به روانشناسی محیط برای حضور سالمند هم توجه شود. در همدان با دادن مشوق‌هایی از سوی شهرداری و راه و شهرسازی بازآفرینی بافت فرسوده را به سمتی بردیم که محلات قدیمی که سالمند در آن زندگی می‌کرده، تغییر یابد.

مسئول دبیرخانه سالمندان استان همدان با تأکید بر اینکه موضوع روانشناسی محیط و مبلمان شهری باید به جد مدنظر باشد، تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد ۹ درصد از سالمندان کشور ما احساس تنهایی می‌کنند.

پیوست اجتماعی فرهنگی باید برای هر پروژه‌ در نظر گرفته شود

وی با بیان اینکه عدم رعایت روانشناسی محیط در پیاده‌راه بوعلی باعث شده سالمندان نتوانند از این فضا استفاده کنند، اظهار کرد: پیوست اجتماعی فرهنگی باید برای هر پروژه‌ در نظر گرفته شود به طوری که در همدان بحث پیوست اجتماعی وجود ندارد.

کولیوند با اشاره به اینکه نیاز است پیوست فرهنگی اجتماعی در پروژه‌های شهری دیده شود، اظهار کرد: به نظر بنده اگر قانون‌های بالادستی از جمله سند ملی سالمندان، قانون جامع حمایت از معلولان و قانون جوانی جمعیت اجرایی شود، اصلاً مشکلی نخواهیم داشت.

مسئول دبیرخانه سالمندان استان همدان با بیان اینکه ۲۴۲ هزار و ۶۰۳ سالمند در استان همدان وجود دارد، خاطرنشان کرد: از این تعداد ۵۰۰۰ سالمند تحت پوشش بهزیستی هستند.