ضرورت آموزش‌های تاب‌آوری برای کارکنان بهداشتی
ضرورت آموزش‌های تاب‌آوری برای کارکنان بهداشتی
آموزش مهارت‌های تاب‌آوری کارکنان بهداشتی درمانی درگیر با کرونا برای جلوگیری از فشار روانی ادراک شده با اضطراب ناشی از کرونا ضرورت دارد

آموزش مهارت‌های تاب‌آوری کارکنان بهداشتی درمانی درگیر با کرونا برای جلوگیری از فشار روانی ادراک شده با اضطراب ناشی از کرونا ضرورت دارد

آموزش مهارت‌های تاب‌آوری کارکنان بهداشتی درمانی درگیر با کرونا برای جلوگیری از فشار روانی ادراک شده با اضطراب ناشی از کرونا ضرورت دارد.زیبا محمدی اظهار کرد: با شیوع کرونا در جهان و نیز اعلام نخستین مورد ابتلا به کرونا توسط وزارت بهداشت در کشور در ۲۹ بهمن‌ماه سال ۹۸ طرح خود را در رابطه با طرح بررسی ارتباط فشار روانی ادراک شده با اضطراب ناشی از کرونا در دانشجویان و کارکنان بهداشتی درمانی شاغل در دانشکده اسدآباد در سال ۹۹ آغاز کردیم.

وی افزود: در این طرح پژوهشی یافته‌ها بیانگر آن بودند که با افزایش سطح اضطراب ناشی از کرونا، سطح فشار روانی ادراک شده در کارکنان بهداشتی درمانی و دانشجویان  دانشکده پزشکی افزایش می‌یابد و برعکس آن نیز اتفاق می‌افتد.
محمدی تصریح کرد: این مسأله می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری از جمله کاهش کیفیت مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، افزایش نارضایتی از کادردرمان، افزایش بار مالی و ترک شغل، اُفت تحصیلی و ترک تحصیل را به دانشجویان و پرسنل و بیماران و سایر افراد مرتبط و نهایتاً جامعه وارد کند.
وی ادامه داد: بنابراین توصیه می‌شود در زمینه شناسایی عوامل مؤثر به این متغیرها و نیز آموزش مهارت‌های تاب‌آوری و حل مسأله، ارائه رایگان مشاوره روان کارکنان بهداشتی درمانی درگیر با کرونا و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی دچار مشکل، استفاده صحیح و به‌موقع از تجهیزات حفاظتی و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی بیشتر تلاش شود.
محمدی با اشاره به این طرح خاتمه‌یافته خود از دانشکده علوم پزشکی اسدآباد که در شش ماه نخست امسال به پایان رسیده است، خاطرنشان کرد: در زمان همه‌گیری یک بیماری علاوه بر تهدید جدی برای سلامت جسمی افراد، آسیب‌پذیری ترس از بیماری و ترس از مرگ در کنار آشفتگی‌های روزمره موجب می‌شود تا افراد سالم نیز با اضطراب و استرس بیماری درگیر شده و دچار فشار روانی شوند.
وی بیان کرد: در این میان همه‌گیری بیماری کرونا نیز به علت سرعت انتقال، گسترش سریع این بیماری، ناشناخته بودن آن، عدم وجود درمان با پیشگیری قطعی، کمبود واحدهای مجهز به منظور مراقبت از بیماران، اجرای اقدامات قرنطینه، ترس از ابتلاء به عفونت، منابع و اطلاعات ناکافی و غلط سبب افزایش بیشتر بار بیماری و مشکلات گسترده اجتماعی، اقتصادی و روانشناختی مانند اختلال هراس، اضطراب و افسردگی در سراسر جهان شده بود.
این پژوهشگر اظهار کرد: کارکنان مراقبت‌های بهداشتی و درمانی و دانشجویان گروه‌هایی از افراد جامعه بودند که نقش حیاتی در مبارزه با کووید ۱۹داشتند و به همین واسطه وضعیت بهداشت سلامت روان آنها می‌توانست توسط این ویروس در معرض خطر قرار گیرد.
وی گفت: از طرفی دیگر فشار روانی در بیماری‌های روانشناختی چون استرس، اضطراب و ترس سیستم ایمنی بدن را تضعیف کرده و خطر ابتلا به بیماری را افزایش می‌دهد. بنابراین تنها توجه به مراقبت‌های بهداشتی این افراد برای مقابله با بیماری‌های عفونی بیماران کافی نیست، بلکه مراقبت‌های روانشناختی استرس و اضطراب برای کاهش استرس‌ها و فشارهای روانی به آنها ضروری است.
محمدی یادآور شد: این طرح خود را با هدف بررسی ارتباط فشار روانی ادراک شده با اضطراب ناشی از کرونا در دانشجویان و پرسنل بهداشتی و درمانی شاغل در دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در سال ۹۹ انجام دادیم.
این پژوهشگر با اشاره به روش طرح تحقیقاتی فوق، افزود: طی مطالعه‌ای توصیفی- تحلیلی ۱۷۶ نفر از دانشجویان و ۱۶۳ نفر از پرسنل بهداشتی و درمانی شاغل دانشکده علوم پزشکی اسدآباد مورد بررسی قرار گرفتند و برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه سه قسمتی اطلاعات جمعیت‌شناختی، اضطراب ناشی از کرونای ۱۸ سوالی علیپور و همکاران و فشار روانی ادراک شده ۱۴ سوالی کوهن استفاده شد.
محمدی با بیان اینکه پس از دریافت مجوز از معاونت تحقیقات و فناوری و ارائه آن به معاونت‌های آموزش و بهداشت و درمان لیستی از اسامی و شماره تلفن همراه افراد تهیه شد، خاطرنشان کرد: به علت شرایط خاص جامعه و محدودیت تردد و ارتباطات اجتماعی برای جمع‌آوری اطلاعات از روش اجرای اینترنتی استفاده کردیم به این صورت که ابتدا فرم رضایت آگاهانه به صورت آنلاین طراحی و برای افراد از طریق شبکه‌های مجازی ارسال شد سپس در صورت تمایل به شرکت در مطالعه پرسشنامه‌های طراحی شده، به صورت آنلاین این پرسشنامه‌ها نیز از طریق شبکه‌های مجازی ارسال می‌شد و شرکت‌کنندگان پرسشنامه‌ها را تکمیل و ارسال می‌کردند.
وی گفت: نتایج نشان داد میانگین کل سطح استرس ادراک شده پرسنل و دانشجویان کمتر از حد متوسط و میانگین کلی اضطراب ناشی از کرونا در سطح متوسط بود، علت می‌تواند این باشد که زمان انجام مطالعه حاضر همزمان با شیوع موج دوم کرونا در ایران بود و در این زمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد مبارزه با ویروس کرونا تدابیر مراقبتی بیشتری برای جلوگیری از این بیماری و افزایش آگاهی افراد اتخاذ کرده بودند.
علاقه مندان به تاب آوری کادردرمان شامل پرستاران و پزشکان و پیراپزشکان میتوانند به کتاب پزشک تاب آور تاب آور (راهنمای مدیریت استرس برای پزشکان و پیراپزشکان) از انتشارات رشد مراجعه فرمایند این کتاب اثر جان دی کلی و ان ماری کلی است که توسط محمدرضا مقدسی و عفت حیدری ترجمه شده است .