تاب آوری تحصیلی جایگرین عدالت آموزشی نیست
تاب آوری تحصیلی جایگرین عدالت آموزشی نیست
مدیر و موسس خانه تاب آوری: تاب آوری تحصیلی جایگرین عدالت آموزشی نیست

مدیر و موسس خانه تاب آوری: تاب آوری تحصیلی جایگرین عدالت آموزشی نیست

مدیر و موسس خانه تاب آوری: تاب آوری تحصیلی جایگرین عدالت آموزشی نیست تاب آوری تحصیلی به معنای دستیابی دانش آموزان به نتایج آموزشی خوب علیرغم ناملایمات است. نتایج آموزشی خوب علیرغم ناملایمات در مسیر تحصیل را صرف نظر مقطع تحصیلی میتوان تاب آوری تحصیلی یا تاب آوری آموزشی نامید

تأثیر تاب‌آوری تحصیلی از طریق عملکرد افراد بهتر از آنچه که مورد انتظار بوده است تشخیص داده میشود
امروزه برای ما روشن است که ارتقاء تاب آوری تحصیلی منجر به رفتار و نتایج بهتر برای دانش آموزان بویژه در مناطق محروم کشور عزیزمان ایران خواهد بود .
تاب آوری تحصیلی به معنای دستیابی دانش آموزان به نتایج آموزشی خوب علیرغم ناملایمات است و این چیزی از مسپولیت ما بعنوان متولی یا متصدی آموزش و پرورش کم نمیکند بلکه افزایش تاب آوری دانش آموزان و تقویت تاب آوری در مدارس میتواند وظیفه یا ماموریتی جدید و مهم برای آموزش و پرورش باشد .
توسعه و تقویت تاب آوری تحصیلی نمیتواند مفهومی جدا از تاب اوری در مدارس باشد ترویج آن مستلزم برنامه‌ریزی استراتژیک و تمرین دقیقی است که کل جامعه مدرسه را درگیر می‌کند تا به جوانان آسیب‌پذیر کمک کند تا بهتر از آنچه شرایطشان پیش‌بینی میکند، عمل کنند و در مسیر تحصیل موفقیت های شایان توجه بدست آوردند .
از عملکرد تحصیلی خود صیانت کنند و شکست یا بازماندن از تحصیل سرنوشت ایشان را مخدوش نکند .

تاب آوری تحصیلی میتواند به دانش آموزان کمتر برخودار یا شاغل به تحصیل در مناطق محروم این شانس و امکان را بدهد که از فقر موروثی فرار کنند و نقش و جایگاه اجتماعی و اقتصادی بهتری بدست آورند .
 مقدسی در ادامه اضافه کرد : تاب آوری تحصیلی جایگرین عدالت آموزشی نیست توسعه آموزشی کشور و ضرورت توجه به تاب آوری مدارس یک ضرورت و اقدام استراتژیک است

پرشماری کودکان باز مانده از تحصیل گواه این مطلب است که تاب آوری تحصیلی آسان نیست که اگر اینگونه بود در سراسر دنیا این همه کودک باز مانده از تحصیل را شاهد نبودیم و چنانچه تاب آوری تحصیلی ساده بود پیش از این همه به آن دست یافته بودند .

مدیر و موسس خانه تاب آوری که در آستانه سال تحصیلی جدید گفتگو میکرد ادامه داد : شایسته است معلمان گرانقدر و عزیزمان ُ خانواده های دغدغه مند و دل نگران که سرنوشت تحصیلی و سلامت روانی و اجتماعی فرزندان خویش خویش را عزیز می دارند و همچنین وزارت محترم آموزش و پرورش نسبت به توسعه تاب آوری در مدارس و تقویت تاب آوری تحصیلی بویژه برای دانش آموزان در مناطق کمتر برخودار اهتمام ویژه داشته باشند بدیهی است سازمانهای مردم نهاد که حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل را ماموریت ومسپولیت خویش دانسته اند در این مسیر همراه خواهند بود .

بنابر همین گزارش دکتر محمدرضا مقدسی آدرس تاب آوری در اینترنت فارسی را به نام خانه تاب آوری ایجاد و کشور عزیزمان به همت این معلم فرهیخته اهل کرمانشاه صاحب آدرس تاب آوری در شبکه جهانی اینترنت شده است علاقه مندان میتوانند برای مطالعه آشنایی بیشتر با تاب آوری به رسانه و مرجع تاب آوری کشور  که با نام خانه تاب آوری به آدرس  www.resiliency.ir فعالیت میکند .

همچنین برای علاقه مندان به توسعه تاب آوری در مدرسه کتابهای تاب آوری در مدارس اثر نان هندرسون با ترجمه محمدرضا مقدسی و عفت حیدری ( روانشناس اجتماعی ) و تاب آوری مدارس ؛ دستور العمل هایی برای تاب آوری در مدارس ؛ کودکان وخانواده اثر پام مارس که توسط انتشارات سخنوران منتشر شده است  پیشنهاد میگردد.
همچنین کتاب ساخت سیستم‌های آموزشی تاب‌آور که تجربه ای جهانی را با خود همراه دارد باز هم با ترجمه محمدرضا مقدسی و عفت حیدری برای مدیران ارشد و رده میانی علاقه مندان به تاب اوری حامل ایده های قابل توجه است .