رد دادخواست ابطال انتخابات سازمان نظام روان‌شناسی
رد دادخواست ابطال انتخابات سازمان نظام روان‌شناسی
دبیر و سخنگوی هیئت نظارت مرکزی بر پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور از تایید آیین‌نامه اجرایی انتخابات توسط هیات دولت و رد دادخواست ابطال آن توسط دیوان عدالت اداری خبر داد.

دبیر و سخنگوی هیئت نظارت مرکزی بر پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور از تایید آیین‌نامه اجرایی انتخابات توسط هیات دولت و رد دادخواست ابطال آن توسط دیوان عدالت اداری خبر داد.

 ابراهیم نعیمی روز یکشنبه در این باره اظهار داشت: بعد از بن‌بست بیش از ۴۰ ماهه انتخابات که توسط سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور به وجود آمده بود و بی‌نتیجه ماندن همه اقدامات عقلایی توسط دستگاه‌های مختلف، هیات دولت با استفاده از اصل ۱۳۸ قانون اساسی، آیین‌نامه نحوه اجرای انتخابات را مصوب کرد.

وی افزود: در این مصوبه، وزارت علوم مسئول برگزاری انتخابات شد و دلایل آن پایان دوره قانونی شورای مرکزی دوره چهارم و اتمام حکم ریاست سازمان بود. در نتیجه بر اساس ماده ۱۵ قانون تشکیل سازمان که وزارت علوم را مرجع برگزاری انتخابات مشخص کرده بود، مسئولیت برگزاری دوره پنجم نیز به وزارت علوم سپرده شد، زیرا با شرایطی مثل دوره اول مواجهه بودیم و علاوه بر این، بیشتر اعضای شورای مرکزی در تمام ادوار اعضاء هیات علمی دانشگاه‌های تحت نظارت وزارت علوم هستند.

نعیمی ادامه داد: وزارت علوم ۱۸ دانشکده روانشناسی، ۴۳ گروه روان‌شناسی،۲۳ گروه مشاوره، بیش‌ از ۷۵۰ عضو هیات علمی و بیش از ۱۰ هزار تن دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‌های روان‌شناسی و مشاوره دارد، بنابراین وزارت علوم مسئول برگزاری انتخابات شد.

دبیر و سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور با اشاره به شکایت رئیس سابق سازمان به دیوان عدالت اداری برای ابطال آیین‌نامه هیات دولت، تصریح کرد: با وجود تلاش رییس سابق سازمان و ایجاد فضایی برای ابطال آیین‌نامه اجرایی برگزاری انتخابات و شکایت به دیوان عدالت اداری، این مرجع قضایی طی حکمی قطعی دادخواست ایشان را رد کرد، بنابراین صحت آیین‌نامه و انتخابات ۲۷ مرداد سال جاری تایید شد.