نگاهی به اعتیاد پذیری نوجوانان و سبک های فرزند پروری
نگاهی به اعتیاد پذیری نوجوانان و سبک های فرزند پروری
یک بار امتحان کردن می تواند شروع یک مشکل جدی و آغاز مصرف مواد باشد.

یک بار امتحان کردن می تواند شروع یک مشکل جدی و آغاز مصرف مواد باشد.

امروزه به خوبی ثابت شده است که نوجوانان و جوانان در مقایسه با سایر گروه های سنی بیشتر در برابر اعتیاد و سایر اشکال رفتارهای بی پروا آسیب پذیر هستند و هنگامی که آنها معتاد می شوند، عواقب آن اغلب شدیدتر است.

دکتر سارا نداف در ادامه مطلب آورده است نسل امروزی جوانان می خواهند علم پشت سر چرایی چیزها را بفهمند. این بدان معناست که وقتی صحبت از خطرات مصرف مواد مخدر به میان می آید، همه چیز را به روشی که خودشان می فهمند و باور می کنند، تجزیه و تحلیل کنند. به طور خلاصه، مغز جوانان هنوز در حال شکل گیری است.

 سارا نداف در ادامه اضافه میکند از آنجایی که قشر جلوی مغز به طور کامل رشد نکرده است، جوانان در تصمیم گیری منطقی و تنظیم احساسات خود کامل نیستند که هر دو در صورت همراه شدن با پیشنهادات برای امتحان مواد مخدر، می توانند به معنای خطر باشند.بسیاری از جوانان با شنیدن این جمله بزرگ می شوند: «صبر کن تا استرس دنیای واقعی را احساس کنی.» اما درواقع، استرس دوران نوجوانی می تواند به همان اندازه وحشتناک باشد. بیایید با برخی از این استرس ها روبه رو شویم؛ به عنوان نمونه هر کودکی در خانه ای آرام بزرگ نمی شود.

هنگام معاشرت با دوستان، برای سازگاری با فشار همسالان که ممکن است به معنای یک بار امتحان کردن در یک میهمانی باشد، می تواند شروع یک مشکل جدی و آغاز مصرف مواد باشد.

این امر بویژه در مورد جوانانی که از نظر ژنتیکی مستعد اعتیاد هستند، صادق است.لزوم توجه بیشتر در خصوص مصرف مواد صنعتی در مرحله گذار به بزرگسالی رفتارهای مخاطره آمیز مانند مصرف مواد مخدر در بین دانش آموزان امروزی به طور فزاینده ای رو به افزایش است.
دانش آموزان دبیرستانی در مرحله نوجوانی هستند؛ مرحله گذار به بزرگسالی. در این دوره، ظاهرا آنها در معرض بسیاری از رفتارهای مخاطره آمیز قرار دارند. به دلیل پیچیدگی و بزرگی تغییرات زیست اجتماعی که در این مرحله رخ می دهد، دوره نوجوانی پرخطرترین دوران زندگی یک فرد است.

این دوره با افزایش اکتشاف و آزمایش و با رفتارهای پرخطر مانند سوء مصرف مواد مشخص می شود. این خطرات پیامدهای جدی بر سلامت نوجوانان و سایر مشکلات اجتماعی دارد.شالوده و کاتالیزوری که اکثر جوامع را به سمت ثبات، بهره وری، رشد اقتصادی، شکوفایی و عظمت سوق می دهد، قدرت جمعیت جوان بویژه جمعیت مولد آن است. ایران نیز از این ادعا مستثنی نیست. در نتیجه، گفته می شود که «صدقه از خانه آغاز می شود». هنگامی که برخی از والدین از نقش خود کناره گیری می کنند و در شکل گیری و تلقین هنجارها، آداب، ارزش ها و نظام باورهای صحیحی که در جامعه پذیرفته شده است به فرزندان خود کوتاهی می کنند، برخی از این جوانان به نیرویی خطرناک برای جامعه تبدیل می شوند که رفتارهای بیگانه، فراگیر و غیرفرهنگی از خود بروز می دهند.

سوء مصرف مواد مخدر، از جمله این موارد است. سبک فرزندپروری، وضعیت اجتماعی – اقتصادی و شرایط بافتی خانه، همگی بر شخصیت کودک تاثیر منفی یا مثبت می گذارد.
خانواده یک واحد ضروری، پاسخگو و اساسی جامعه است که مسئولیت اصلی بهبود هر عضو را بر عهده دارد.
واحد مثبت برای بهبود جامعه از جمله کسانی که در محیط نزدیک خانواده هستند؛ پدر و مادر اساسا سرچشمه هر خانواده هستند، از این رو مسئولیت هایی از قبیل اقتصادی، روانی، اخلاقی و معنوی را بر عهده دارند که هدف آن بهبود وضعیت فرزندان و سایر اعضای خانواده است که تا حد زیادی در بهبود، آرامش، بهره وری و توسعه جامعه انجام می شود.
نظریه سرمایه اجتماعی، بیان می کند که سرمایه اجتماعی شامل شبکه ای از روابط بین فردی است که تاثیر مفیدی بر افراد درگیر در این شبکه ها دارد.
سرمایه اجتماعی می تواند به توسعه مثبت کمک کند و می تواند به عنوان یک عامل محافظ در برابر رفتارهای مخاطره آمیز عمل کند.
مروری سیستماتیک بر سرمایه اجتماعی خانواده انجام شده که اهمیت عملکرد خانواده بر سلامت کودکان را برجسته کرده است. با در نظر گرفتن اینکه بافت خانواده اولین و قوی ترین محیطی است که بر توسعه تاثیر می گذارد، این امر تعجب آور نیست.

ویژگی های فردی مانند خودمدیریتی بالا یا خودکنترلی به عنوان عوامل محافظتی در برابر مصرف مواد در نوجوانان و جوانان شناسایی شده است. به طور مشابه، عوامل زمینه ای مانند فرزندپروری مثبت نیز ممکن است از مصرف مواد در نوجوانان و جوانان محافظت کند.

اگرچه مطالعات مختلف عوامل خطر و محافظت کننده برای مصرف مواد را توصیف کرده اند، اطلاعات کمی در مورد فرایندهایی که این ارتباط ها را ایجاد می کنند، وجود دارد.در مطالعات انجام شده با پیروی از نظریه سرمایه اجتماعی، دریافتند که حمایت بزرگسالان یک عامل محافظتی در برابر مصرف مواد در نمونه ای از جوانان بی خانمان است.
همچنین برخی مطالعات نشان داد که سبک سهل گیر والدین در مورد مصرف مواد، مصرف بیشتر مواد را پیش بینی می کند. در مطالعه ای دیگر، سطوح بالاتری از مصرف مواد در جوانان (۱۸ تا ۲۵ ساله) نیز مشاهده شد که کنترل روانشناختی بیشتری را از سوی والدین مستبد تجربه کردند.
علاوه بر این، سبک های فرزندپروری مقتدرانه به عنوان عوامل محافظتی در برابر مصرف الکل و سایر مواد غیرقانونی شناسایی شدند. از سوی دیگر، سبک های فرزندپروری مستبدانه و غفلت آمیز با مصرف بیشتر مواد مرتبط بود.
بر اساس نظریه سرمایه اجتماعی، شیوه های مطلوب فرزندپروری والدین، سرمایه اجتماعی را در اختیار نوجوانان قرار می دهد که احتمال مصرف مواد را کاهش می دهد.

اما حتی با وجود برخی محدودیت ها، این نتایج پیامدهای مهمی برای جامعه در بر دارد. برنامه های پیشگیری از مصرف مواد در دوره نوجوانی نه تنها باید روی جمعیت هدف (نوجوانان) متمرکز شود، بلکه باید والدین را نیز در بر گیرد. مشارکت دادن والدین و افزایش دانش آنها در مورد شیوه های مطلوب فرزندپروری و راه های کمک به فرزندانشان در ایجاد خودکنترلی کافی می تواند عنصر موثری در پیشگیری از مصرف مواد باشد.