انکار شکست، شکست است
انکار شکست، شکست است
شادکامی مشکل نداشتن نیست بلکه حل مشکلات است درد و رنج حذف شدنی نیست و این ماییم که باید منعطف و تاب آورتر باشیم. زندگی کامل و اصیل متضمن درد و رنج و افکار و احساسات منفی است و یکی از بنیادی ترین مواردی که باید موردتوجه قرار گیرد، پذیرش است.

شادکامی مشکل نداشتن نیست بلکه حل مشکلات است درد و رنج حذف شدنی نیست و این ماییم که باید منعطف و تاب آورتر باشیم. زندگی کامل و اصیل متضمن درد و رنج و افکار و احساسات منفی است و یکی از بنیادی ترین مواردی که باید موردتوجه قرار گیرد، پذیرش است.

شادکامی مشکل نداشتن نیست بلکه حل مشکلات است درد و رنج حذف شدنی نیست و این ماییم که باید منعطف و تاب آورتر باشیم. زندگی کامل و اصیل متضمن درد و رنج و افکار و احساسات منفی است و یکی از بنیادی ترین مواردی که باید موردتوجه قرار گیرد، پذیرش است.

زندگی همیشه خوشایند نیست. همه ما گاهی با احساسات و تجربیات دردناک سروکار داریم و این احساسات اگرچه غالبا ناخوشایند و دشوارند، اما مهم هستند و باید نسبت به آن ها پذیرا بود و با آن‌ها صادقانه و درست برخورد کرد و سرانجام کنار آمد. بی تردید «تمام چیزهای باارزش در زندگی، از طریق غلبه بر تجربیات منفی به دست می‌آید.

هر تلاشی برای فرار از این تجربه های منفی یا اجتناب از آن ها و فرونشاندن و خفه کردنشان، نتیجه عکس خواهد داد. پرهیز از رنج، خودش شکلی از رنج است. پرهیز از کشمکش، کشمکش است. انکار شکست، شکست است.» این را مارک منسون، پژوهشگر حوزه روانشناسی و نویسنده کتاب «هنر ظریف بی خیالی» می‌گوید. به تعبیر او، شکست و استرس همیشه وجود دارد و به جای عدم پذیرش و مقاومت باید برخی شکست ها را صادقانه پذیرفت و سپس با صرف انرژی بر روی نقاط قوت به موفقیت رسید.

این دیدگاه در نقطه مقابل مثبت اندیشی سمی و افراط در خوش بینی قرار دارد.

مثبت اندیشی سمی از شما می خواهد، خود را مجبور کنید به داشتن یک روحیه خوب جعلی (بدون اهمیت دادن به اینکه خوش بینی شما چقدر تقلبی است) و احساسات منفی خود را تمام و کمال سرکوب کنید.

این نگرش فقط روی مفهوم خوش بینی تاکید نمی کند، بلکه هر نوع احساسات انسانی را که کاملا رضایت بخش یا مثبت نیستند به کلی نادیده می گیرد و انکار می کند. مثبت گرایی سمی می تواند احساسات منفی انسان را ساکت کند و به آن ها مجال بروز ندهد، غم و اندوه را بی ارزش جلوه دهد و باعث شود مردم تحت هر شرایط ناخوشایند و غم انگیزی که هستند وانمود کنند خوشبخت اند.

انسان‌ها طیف وسیعی از احساسات را تجربه می کنند که هر یک از آن ها قسمت مهمی از سلامت روان محسوب می شود. به عنوان مثال اضطراب ممکن است فرد را از یک وضعیت خطرناک یا یک احساس گناه اخلاقی آگاه کند، درحالی که عصبانیت یک پاسخ طبیعی به بی عدالتی یا بدرفتاری است. غم و اندوه نیز ممکن است شدت ضرر را نشان دهد.

درد و رنج را بپذیریم

امید احمدی، روانشناس در این رابطه بیان می کند: «درد و رنج حذف شدنی نیست و این ماییم که باید منعطف و تاب آورتر باشیم. زندگی کامل و اصیل متضمن درد و رنج و افکار و احساسات منفی است و یکی از بنیادی‌ترین مواردی که باید موردتوجه قرار گیرد، پذیرش است.

بنابراین نباید از تجربه ها و احساس های ناخوشایند اجتناب و آن را انکار کرد. اساسا در زندگی درد، رنج، عواطف و افکار منفی اجتناب ناپذیر است، پس باید رابطه مان را با درد و رنج عوض کرده و به سمت پذیرش آن‌ها برویم. پذیرش عبارت است از قبول کردن کامل یک موضوع، بدون هیچ گونه مقاومتی. ما معمولا از احساسات ناخوشایند گریزانیم، اما اجتناب باعث می شود از کسی که دوست داریم باشیم یا کاری که دوست داریم انجام بدهیم، دور بیفتیم. پس ما در تعارض قرار می گیریم.

اگر اولویتمان اجتناب کردن باشد، به ظاهر گوشه امنی پیداکرده ایم، اما منجر به رنج و درد بیشتر می شود. اگر من ۱۰ واحد درد جسمی یا روانی داشته باشم و رویکردم عدم پذیرش باشد، آن درد یا رنج بیشتر خواهد شد و چون خود این محصول جدید (رنج جدید) را هم نمی پذیرم، وارد یک دور می شوم. آنگاه «چرخه بازخورد جهنمی» یعنی رنج یا درد مدام خودش را تغلیظ می کند.

نپذیرفتن درد ما را مضطرب می کند و خود این اضطراب دوباره اضطراب را بیشتر می کند و این چرخه ادامه پیدا می کند تا جایی که شخص دچار حمله هراس یا افسردگی می شود.»این روانشناس عنوان می کند: «برخی فلاسفه رنج را حاصل زیاده خواهی و عطش می دانستند. اینکه من نخواهم سهمم را از درد بپذیرم، نوعی زیاده خواهی است و باعث رنج بیشتر خواهد شد.

بی تردید رنج حاصل تلاش ذهن برای کنترل چیزهایی است که کنترل پذیر نیستند و این هم نوعی زیاده خواهی است.»

شادکامی مشکل نداشتن نیست بلکه حل مشکلات است

«ما در جوامع مدرنی زندگی می کنیم که از طریق رسانه ها، مدارس و کسب وکارها ما را به بیشتر خواستن، بیشتر داشتن و بیشتر انجام دادن تشویق می کند. چنان که انگار اگر مزیتی رقابتی در برابر دیگران نداشته باشیم، آدم موفقی نیستیم؛ یعنی اگر به نوعی خوشحال تر، سالم تر، جذاب تر یا پول دار و لوکس تر نباشیم، عقب تریم و فرد موفقی تلقی نمی شویم.» گوینده این عبارت مهرنوش اثباتی، روانشناس است. او تاکید می‌کند: «این‌ها همان چیزهایی است که کتاب های خودیاری مرسوم به ما می گویند، این کتاب ها تمرکزشان را روی نداشته ها و کمبودهای شما می گذارند و همان ها را با تاکید به خودتان برمی گردانند و می گویند حالا باید این ها را به دست بیاوری و خود این منجر به کمتر شدن شادکامی و شادمانی ما در زندگی می شود و برای ما خلا بیشتری ایجاد می کند.

این حرف با پژوهش های معتبر روان شناختی بسیار همسو است. در پژوهش های بی شماری گفته شده که ارتباط مثبت و معناداری بین زندگی با ذهنیت رقابتی و اضطراب، افسردگی، مصرف مواد مخدر، خودکشی، خودزنی و… وجود دارد.»

اثباتی در ادامه بیان می کند: «در روان شناسی معتقدیم که مغز انسان طی سه مرحله تکاملی به «توانایی فراشناخت» دست یافته است.

بدین معنا که می تواند در مورد فکرهایش فکر کند یا راجع به احساساتش احساساتی شود. جدا کردن این ویژگی جدایی ناپذیر انسانی مشکلاتی ایجاد می کند.

همین که من احساس می کنم ناراحتم و جامعه به من می گوید نباید ناراحت باشی، بیشتر ناراحت می شوم. همین که من مضطربم و جامعه می گوید نباید مضطرب باشی، بیشتر مضطرب می شوم. با کنار هم گذاشتن این ها ما با هیجانات و افکار منفی روبه رو می شویم و در هجمه بیشتر خواستن، بیشتر تلاش کردن و بیشتر طلبکار بودن از زندگی هستیم. مشکلات در زندگی بشر تمامی ندارند؛ فقط تغییر یا ارتقا پیدا می کنند.

بنابراین، اگر بپذیریم که شادکامی مشکل نداشتن نیست، بلکه حل مشکلات است، باید بتوانیم با ناراحتی ها و آشفتگی هایی که این مشکلات برای ما ایجاد می کنند کنار بیاییم و آن ها را بپذیریم. اگر ما دائما به دنبال تجربه احساسات مثبت باشیم و درواقع بخواهیم احساسات منفی مان را پس بزنیم، انگار در باتلاق دست وپا می زنیم.

جست وجو کردن یا تمنای چیزی نشان دهنده این واقعیت است که آن را نداریم و بیشتر در آن مسئله گرفتار می شویم. ما در ادبیات و فرهنگمان این مضمون راداریم. چنان که مولانا می گوید: «جمله بی قراریت از طلب قرار توست/ طالب بی‌قرار شو تا که قرار آیدت». یعنی اگر من بتوانم در کنار تجارب درونی منفی ام بمانم، آن ها را بپذیرم و با آن ها دوست باشم و براساس ارزش هایم رفتار کنم، شادکام خواهم بود.»

تمامی احساساتی را که سرکوب می کنیم، نمود فیزیکی پیدا می کنند

برای چندین دهه، کتاب های مختلف و رسانه های مشهور ارزش بالقوه تفکر مثبت را برجسته کرده اند، درحالی که هیچ راه حل واحدی برای تمام چالش های زندگی وجود ندارد و انکار یا مسدود کردن عواطف منفی می تواند برای سلامت ما عواقب نامطلوبی داشته باشد.

این روانشناس معتقد است، «تمامی احساساتی را که سرکوب می کنیم، نمود فیزیکی پیدا می کنند (زمانی که فشارهای روانی خودشان را در عوارض جسمی نمود می دهند) مانند یک بیماری. وقتی احساسی را انکار می کنید، یک راه جایگزین برای بروز پیدا می کند.

سرکوب عواطف روی سلامتتان تاثیر می گذارد. اگر کشمکش های روحی تان را پشت نقاب مثبت اندیشی سمی پنهان کنید، آن ها جای دیگری در بدن، راهی برای بیرون زدن پیدا می کنند، از مشکلات پوستی گرفته تا سندروم روده تحریک پذیر. وقتی احساسات منفی را نادیده می گیریم، بدن ما با تلاش بیشتری سعی می کند توجه ما را به آن مشکل به خصوص جلب کند.

سرکوب عواطف و احساسات، ما را به لحاظ جسمی و روحی از پا درمی آورد. این روند ناسالم است و در طولانی مدت پایدار نخواهد بود.» اثباتی تصریح می کند: «رویکرد مثبت گرایی سمی، تفکر مثبت را به عنوان تنها راه حل مشکلات به ما تحمیل می کند و از ما می خواهد که از تفکرات یا ابراز احساسات منفی خودداری کنیم. وقتی فقط روی احساسات مثبت تمرکز کنیم، دیدگاهی ساده لوحانه و بچگانه نسبت به واقعیت های زندگی پیدا می کنیم و این گونه در موقعیت های سخت، بیشتر آسیب پذیر خواهیم بود.

گاهی ممکن است مثبت گرایی سمی نوعی نگرش خود تحمیلی باشد. به عنوان مثال، ممکن است فرد با یک دیدگاه مثبت نسبت به همه اتفاقات و افراد پیرامونش سعی کند همیشه شاد به نظر برسد. بااین حال، این مسئله می تواند ناشی از یک عامل خارجی نیز باشد، مانند زمانی که افراد به شخصی که غمگین است یا عزیزی را ازدست داده می گویند تو باید به مسیرت ادامه دهی، یا بادید مثبت به شکستت نگاه کن و ببین چه درس هایی برای تو داشته است.

اما مثبت گرایی سمی، صرف نظر از اینکه با چه چالش هایی مواجه شده اید، از شما می خواهد که مثبت اندیش باشید و به طور مثبت با مسئله برخورد کنید که این موضوع به طور بالقوه ممکن است منجر به نادیده گرفتن احساسات شده و فرد را از تلاش برای دریافت حمایت اجتماعی، بازمی دارد.»

انسان سالم ارتباط خود را با واقعیت قطع نمی کند

محمداحسان تقی زاده، در قامت روان درمانگر، درباره مثبت اندیشی سمی و تاثیر منفی آن بر انسان اظهار می کند: «ممکن است انسان در طیفی از حالت های واقع گرا، مثبت یا منفی گرا باشد، اما اینکه در کدام حالت بیشتر قرارگرفته مهم است.

روانشناسان عمدتا معتقدند که مثبت اندیشی پدیده مثبتی بوده و درواقع جهان را از منظر زیبا دیدن برای زندگی انسان ها لازم و ضروری است، به شرطی که برپایه عقلانیت و واقع بینی بناشده باشد. مثبت اندیشی سمی درواقع در نقطه مقابل منفی اندیشی سمی قرار دارد، البته هر دو آن ها سمی هستند، اما آنچه غیر سمی، مفید و کاملا برای سلامتی جسمی، روانی، اجتماعی و… انسان موثر است، بنای مثبت اندیشی بر پایه واقعیت است یعنی اگر صاحبخانه وسایلش را داخل کوچه گذاشته است و بچه زیر ماشین رفته، فرد در انکار آن برنیاید و نگوید برای من اتفاق خاصی نیفتاده است.»

وی اضافه می کند: «انسان سالم ارتباط خود را با واقعیت قطع نمی کند، چراکه برخی گمان می کنند به هر قیمتی باید مثبت اندیش بود، اما انسان در این مواقع حالت مرض گونه پیدا می کند و این گونه تفکر و احساس تبدیل به شکست در زندگی، بروز احساسات منفی و… در فرد شده و آن را با عوارض، اختلالات جسمی و روانی روبه رو می کند. انکار نکردن عواطف و احساسات مهم است، گاهی با پذیرش تلخی ها، بهتر می توان به تقابل با آن رویداد و دشواری پرداخت. این امر مهم است که فرد بداند قبول حقیقت بهتر از انکار آن است، اما اینکه از کلمه زیبای مثبت اندیشی در حد معقول استفاده نکنیم و به شکل افراطی و اغراق آمیز استفاده کنیم می تواند فرد را دچار برخی آسیب ها کند.

اینکه برخی از سخنرانان در پشت تریبون می گویند «ای انسان فکر نکن که مشکل داری». اتفاقا باید گفت گاهی بهتر است فرد فکر کند که مشکل دارد و اینکه نیمه پر لیوان را دیدن به معنای این نیست که از نیمه خالی لیوان خبر نداریم، اما این امر مهم است که نیمه خالی را ببینیم، ولی تمرکز روی نیمه پر لیوان باشد.»تقی زاده خاطرنشان می کند: «گاهی به رسمیت شناختن احساسات منفی بد نیست، بلکه خوب هم هست، یعنی اگر فردی عزیزش را ازدست داده به فرد نگوییم فراموش کن، شاید آن احساس خاموش شود، اما فراموش نمی شود. این امر مهم است که پای صحبت های فرد نشست و با او همدردی کرد، چراکه شخص لازم دارد احساساتش را بروز دهد و حتی این ابراز احساس باعث سلامت روان خواهد شد.

اگر انسان می خواهد سلامت روان خود را حفظ کند باید اندیشه و رفتار های مثبت داشته باشد و سعی کند، این زیبایی را به زبان آورد، به شرطی که حقیقت و واقعیت را همان گونه که هست بپذیرد و درصدد انکار آن برنیاید، چراکه مثبت اندیشی افراطی می تواند در فرد تبدیل به یکسری از مشکلات شود و سرکوب و انکار آن ممکن است اختلالات روانی و حتی بیماری های جسمی را برای فرد به همراه داشته باشد.»