کارگاه «فرزندپروری مبتنی بر طرحواره» برگزار می‌شود
کارگاه «فرزندپروری مبتنی بر طرحواره» برگزار می‌شود
انجمن علمی دانشجویی روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی و انجمن علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، اتحادیه انجمن‌های روانشناسی، انجمن مشاوره دانشگاه الزهرا و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی، کارگاه «فرزندپروری مبتنی بر طرحواره» را برگزار می‌کند.

انجمن علمی دانشجویی روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی و انجمن علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، اتحادیه انجمن‌های روانشناسی، انجمن مشاوره دانشگاه الزهرا و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی، کارگاه «فرزندپروری مبتنی بر طرحواره» را برگزار می‌کند.

این دوره از دوم آبان‌ ماه ساعت ۱۳ الی ۱۵، با تدریس دکتر احمد برجعلی ـ استاد تمام گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی، به‌صورت آنلاین برگزار می‌شود.
علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات به شناسه ad_tarhvare@ در پیام‌رسان بله مراجعه کنند.

رویکرد طرحواره درمانی مبتنی بر این دیدگاه است که همه انسان‌ها دارای پنج نیاز اساسی احساسی هستند که باید در دوران کودکی مورد تشویق، حمایت و توسعه قرار گیرند. این پنج نیاز اساسی شامل: «دلبستگی ایمن به دیگران»، «استقلال»، «آزادی بیان»، «خودانگیختگی» و «محدودیت‌ها» است.  

هنگامی که این نیازها در دوران کودکی برآورده نشود (به ویژه هنگامی که کودک خردسال است)، به طور مداوم و براساس آسیب‌های جداگانه‌ای که والدین خواسته یا ناخواسته بر کودک وارد می‌کنند، ممکن است کودکان دارای طرحواره‌های ناسازگار اولیه (EMS) شوند.