تنها ۲ ـ ۳ درصد خانواده‌ها «مشاوره پیش از ازدواج» دریافت می‌کنند
تنها ۲ ـ ۳ درصد خانواده‌ها «مشاوره پیش از ازدواج» دریافت می‌کنند
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با بیان اینکه ارتقای سطح سواد سلامت روانی، آموزش و مشاوره پیش از ازدواج بر اساس الگوهای اسلامی و ایرانی باید در دستور کار ما قرار گیرد، گفت: درصدی از خانواده‌ها مشاوره پیش از ازدواج می‌گیرند اما این امر کفایت نمی‌کند. این درصد خیلی کم و شاید ۲ تا ۳ درصد و در خوشبینانه‌ترین حالت ۱۰ درصد است.

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با بیان اینکه ارتقای سطح سواد سلامت روانی، آموزش و مشاوره پیش از ازدواج بر اساس الگوهای اسلامی و ایرانی باید در دستور کار ما قرار گیرد، گفت: درصدی از خانواده‌ها مشاوره پیش از ازدواج می‌گیرند اما این امر کفایت نمی‌کند. این درصد خیلی کم و شاید ۲ تا ۳ درصد و در خوشبینانه‌ترین حالت ۱۰ درصد است.

 علی فتحی آشتیانی اظهار کرد: در حال حاضر حدود یک سوم جامعه ما نیاز به خدمات روانشناختی دارند که این امر عدد بالایی است و بی‌توجهی نسبت به آن می‌تواند پیامدهایی داشته باشد.

وی با اشاره به تاثیر خشونت بر مسائل روانشناختی نیز تصریح کرد: تاثیر خشونت‌های روانی، عاطفی و کلامی بر روان افراد بسیار بیشتر از خشونت فیزیکی است. 

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاور کشور با بیان اینکه ما دچار سونامی مشکلات روانشناختی هستیم، درباره لزوم اقداماتی برای پیشگیری اولیه و ثانویه در این زمینه توضیح داد: اولویت دادن به خانواده‌ به عنوان بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی، یکی از مسائل مهم است چراکه فروپاشی خانواده می‌تواند مسائلی ایجاد کند. ما در مرحله گذار از سنت به مدرنیته و پست مدرن هستیم؛ اگر در گذشته شب نشینی بین خانواده‌ها وجود داشت، امروز هر کسی در گوشه‌ای در اتاق خود است. آداب و سنن محلی و ملی خود را کنار گذاشتیم.

تنها ۲ ـ ۳ درصد خانواده‌ها «مشاوره پیش از ازدواج» دریافت می‌کنند

فتحی با بیان اینکه ارتقای سطح سواد سلامت روانی، آموزش و مشاوره پیش از ازدواج بر اساس الگوهای اسلامی و ایرانی باید در دستور کار ما قرار گیرد، اظهار کرد: درصدی از خانواده‌ها مشاوره پیش از ازدواج می‌گیرند اما این امر کفایت نمی‌کند. این درصد خیلی کم و شاید ۲ تا ۳ درصد و در خوشبینانه‌ترین حالت ۱۰ درصد است.

وی با بیان اینکه من به دنبال پیشنهاد راه‌اندازی روانشناس خانواده هستم، گفت: همانطور که پزشک خانواده داریم باید روانشناس خانواده داشته باشیم. مثلا هر ۱۰۰ الی ۵۰۰ خانواده یک روانشناس داشته باشند تا بتوانند تعامل مستمر و مداوم با او داشته باشند و نگذارند مشکلات روانشناختی آنها مزمن شود.