تکنیک‌های موفقیت در مصاحبه شغلی
تکنیک‌های موفقیت در مصاحبه شغلی
انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، وبینار «موفقیت در مصاحبه شغلی» را برگزار می‌کند.

انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، وبینار «موفقیت در مصاحبه شغلی» را برگزار می‌کند.

به گزارش سازمان نظام روانشناسی و مشاور ایران _ این برنامه ۲۶ مهر ماه ساعت ۱۹ تا ۲۱، با سخنرانی علیرضا زارعی ـ روانشناس صنعتی و سازمانی، به‌صورت مجازی در فضای فضای اسکای روم برگزار می‌شود.

«مصاحبه شغلی»، «اقدامات قبل از مصاحبه شغلی»، «اقدامات روز مصاحبه»، «مدیریت برداشت در مصاحبه شغلی» و «اقدامات بعد از مصاحبه» از جمله موضوعات و سرفصل‌هایی است که در این برنامه محور آموزش و گفت‌وگو قرار می‌گیرد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب طلاعات بیشتر به لینک B2n.ir/j73785 مراجعه کنند.