روان شناسی سلبریتی چیست ؟
روان شناسی سلبریتی چیست ؟
روان شناسی سلبریتی عنوان کتابی است از گیل استیور که به تازگی با ترجمه تهمینه زاردشت در نشر نو منتشر شده است

روان شناسی سلبریتی عنوان کتابی است از گیل استیور که به تازگی با ترجمه تهمینه زاردشت در نشر نو منتشر شده است

به گزارش سازمان نظام روانشناسی و مشاور ایران _روان شناسی سلبریتی عنوان کتابی است از گیل استیور که به تازگی با ترجمه تهمینه زاردشت در نشر نو منتشر شده است در یکی دو دهه اخیر سلبریتی ها به عنوان یک پدیده یا امر اجتماعی ظاهر شده اند و در فضای رسانه ای حضور و تاثیرگذاری زیادی دارند. اما سلبریتی چه تعریفی دارد و چرا مجذوب سلبریتی هایی می شویم که تاکنون آنها را ندیده ایم؟
سلبریتی اغلب به عنوان فرد مشهور شناخته می شود اما شهرت و سلبریتی بودن چه فرقی با هم دارند؟ اینها پرسش هایی است که در کتاب «روان شناسی سلبریتی» به آنها توجه شده است.
«روان شناسی سلبریتی» عنوان کتابی است از گیل استیور که به تازگی با ترجمه تهمینه زاردشت در نشر نو منتشر شده است. نویسنده در این کتاب خاستگاه های فرهنگ سلبریتی را می کاود و نیز روابطی را که سلبریتی ها با هوادارانشان دارند. نویسنده همچنین به این نکته پرداخته که شهرت قادر است چه تاثیری بر سلبریتی ها بگذارد و اینکه چه چیزی تصور ما را از سلبریتی های محبوب مان شکل می دهد.

این کتاب همچنین به روند ساخته شدن سلبریتی ها در رسانه ها می پردازد؛ روندی که به نقش آفرینی رسانه های اجتماعی و برنامه های تلویزیونی واقع نما و فناوری در جامعه مدرن می انجامد. نویسنده کتاب می گوید مفهوم سلبریتی صرفا شهرت یا معروفیت نیست بلکه چرایی شهرت شخص است.
او می گوید می توان سلبریتی را کسی یا حالتی بالقوه گذرا بدانیم. به این ترتیب به جای آنکه بگوییم کسی سلبریتی است، فرد می تواند در حالت سلبریتی باشد یا بالقوه از خصلت سلبریتی برخوردار باشد. سلبریتی در فضای رسانه ای زندگی می کند. بدون گفت وگو از سلبریتی ها (به قول بعضی ها «شایعات» درباره آنها)، شهرت یا سلبریتی وجود ندارد و بدون رسانه ای برای گفت وگو و پخش شایعه، واقعا سلبریتی ای در کار نیست. به این ترتیب سلبریتی امر اجتماعی است که در خلا وجود ندارد.
در ابتدای کتاب مروری بر تعریف های مختلف از سلبریتی شده و به این نکته اشاره شده که در اغلب نوشته های مربوط به سلبریتی، این کلمه در حکم اسم به کار می رود؛ کسی سلبریتی است. اما اگر سلبریتی را خصوصیت فرد، یعنی صفت او در نظر بگیریم و نه اسمش، چه اتفاقی می افتد؟ در آن صورت می توانیم همان طور درباره سلبریتی صحبت کنیم که درباره دیگر خصوصیات افراد بحث می شود.
نخ تسبیحی در شخصیت پژوهی وجود دارد که می کوشد بین حالت و خصلت تمایز قائل شود.
نویسنده کتاب، گیل استیور، استاد دانشگاه امپایر استیت نیویورک است. او سی سال اخیر را صرف مطالعه روابط میان هواداران و سلبریتی ها از دیدگاه مشاهده مشارکتی کرده است.

«روان شناسی سلبریتی» یکی از کتاب های مجموعه ای است با عنوان «روان شناسی همه چیز». این مجموعه به بررسی عوامل روانی پنهانی می پردازد که ما را از امیال و نفرت ورزی ناخودآگاه به غرایز طبیعی اجتماعی سوق می دهند. هریک از کتاب های این مجموعه که به مرور در نشر نو منتشر خواهند شد، توسط نویسنده متخصصی در هر حوزه نوشته شده و به بررسی این موضوع می پردازد که دانش مبتنی بر تحقیق چگونه با حکمت عامیانه و رایج مقایسه می شود و نشان می دهد که روان شناسی چگونه می تواند فهم ما را به درستی از زندگی نوین غنی سازد. زبان ساده کتاب ها به فهم بهتر خواننده کمک می کند. «روان شناسی نظریه های توطئه»، «روان شناسی رانندگی»، «روان شناسی تعصب»، «روان شناسی رسانه اجتماعی»، «روان شناسی هنر» و «روان شناسی تروریسم» عناوین برخی از کتاب های این مجموعه است.