انسیتو تروما ایران
انسیتو تروما ایران
انسیتو تروما ایران اولین و تنها انستیتو تخصصی تروما در کشور هست هدف آن ارتقای دانش علمی کاربردی به صورت تخصصی در زمینه تروما در درمانگران علاقه مند است

انسیتو تروما ایران اولین و تنها انستیتو تخصصی تروما در کشور هست هدف آن ارتقای دانش علمی کاربردی به صورت تخصصی در زمینه تروما در درمانگران علاقه مند است

به گزارش سازمان نظام روانشناسی و مشاورایران _انسیتو تروما ایران اولین و تنها انستیتو تخصصی تروما در کشور هست که به تازگی شکل گرفته است و هدف آن ارتقای دانش علمی کاربردی به صورت تخصصی در زمینه تروما در درمانگران علاقه‌مند است.

انسیتو تروما ایران شامل دپارتمان های تخصصی تر از قبیل دپارتمانهای ترومای جنسی، ترومای خیانت، ترومای خشونت،تاب آوری اجتماعی، ترومای طلاق، EMDR، و…. می‌باشد.
انسیتو تروما ایران را یک شورای علمی پشتیانی و حمایت میکند تمامی درمانگران از طریق مصاحبه علمی برای همکاری در انستیتو پذیرفته شده یا خواهند شد.

تمامی درمانگران به عنوان بایستی دارای  پروانه فعالیت از مراجع ذیصلاح باشند و بصورت مستمر تحت نظر اعضای شورا علمی انسیتو تروما ایران ارزیابی و پشتیبانی خواهند شد.

انستیتو تروما ایران توسط دکتر هاشم قادری، دکترای تخصصی روانشناسی دانشگاه تهران و دانش آموخته دوره های بین المللی تروما، تاسیس شده است این واحد علمی تربیت درمانگران علاقه مند به صورت تخصصی در حوزه تروما مسپولیت هدف خود دانسته و دراین راه دست همکاری تمامی متخصصان و فعالان سلامت روان کشور را به گرمی می‌فشارد .

بنا بر همین گزارش در بین کسانی که تروما را تجربه میکنند تاب آوری واکنشی رایج و متداول است این نوع رفتار در سطوح دیگر نیز از جمله خانواده و سازمان هم صادق است هم از این جهت است که در ادبیات تحقیق عباراتی چون تاب آوری خانواده ؛ تاب اوری زوجین و یا تاب آوری سازمان و یا تاب آوری اجتماعی خلق و توسعه یافته اند.

بهرحال پس از رویدادهای طبیعی یا وقایع انسان ساز مثل جنگ یا حوادت تروریستی شاهد توانایی تاب آوری بعنوان رفتاری متداول خواهیم بود که البته روی دیگر سکه تروما خواهد بود و اینگونه است که تاب آوری تروما شکل میگیرد.
تصور فرد از یک رویداد به ‌عنوان عاملی تهدیدکننده برای خود یا دیگران میتواند در ساخت و تعریف تروما موثر باشد

اگرچه از تروما تعاریف متعدد و متنوعی در اختیار است پس آنچه که میتواند برای فردی تروما تلقی شود ممکن است برای فرد دیگری حتی تجربه ای آسیب زا هم به حساب نیاید حتی اگر این افراد اعضای یک خانواده باشند و یک رویداد مشابه را به اتفاق تجربه کرده باشند.

درک این تفاوت در همدلی اجتماعی میتواند بسیار مهم باشد بالاخص برای آنها که در مشاغل دیگریار و امداد اجتماعی مشغول بکار هستند یا اینکه درمانگر و روانشناس هستند عوارض و نشانه های حوادث تروماتیک برای افراد کاملا متفاوت است.موضوع قابل توجه دیگر آن است که استرس و نشانه های تروماتیک بودن یک حادثه می تواند بصورت فوری و آنی تجلی پیدا کرده و قابل مشاهده شوند یا اینکه با تاخیر و پس از گذشت مدتی ظاهر شده و ادامه پیدا کنند
خشونت فیزیکی ؛ تجاوز و شکنجه یا جنگ و حوادث تروریستی و رویدادهایی طبیعی مثل سیل و زلزله میتوانند بعنوان حوادثی تروماتیک عوارض ماندگاری بر جای بگذارندتاب آوری و تروما هر دو متداول هستند در واقع رفتار متداول در برابر تروما تاب آوری است که تروما نیز خود پدیده ای متداول است.