کارگاه تاب آوری زنان توسط بهزیستی گیلان برگزارشد
کارگاه تاب آوری زنان توسط بهزیستی گیلان برگزارشد
کارگاه آموزشی تاب آوری زنان با تدریس اباصلت حبیب زاده مشاور،صاحب امتیاز مرکز مشاوره راه زندگی و مدرس دانشگاه در سالن اجتماعات بهزیستی گیلان برگزار گردید .

کارگاه آموزشی تاب آوری زنان با تدریس اباصلت حبیب زاده مشاور،صاحب امتیاز مرکز مشاوره راه زندگی و مدرس دانشگاه در سالن اجتماعات بهزیستی گیلان برگزار گردید .

به گزارش سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران _ نظر به فرا رسیدن هفته سلامت روان با شعار “سلامت روان حق همه افراد است” و مطابق با بند دو مصوبه کمیته سلامت روان که در مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ تشکیل گردید،به همین مناسبت در روز بیست و دوم مهرماه کارگاه آموزشی ویژه زنان سرپرست خانوار امور اجتماعی و خانواده ی فرزندان تحت پوشش خدمات توانبخشی بهزیستی استان گیلان با موضوع مهارت کنترل استرس و تاب آوری با تدریس اباصلت حبیب زاده مشاور،صاحب امتیاز مرکز مشاوره راه زندگی و مدرس دانشگاه در سالن اجتماعات بهزیستی برگزار گردید .