توانمندی‌های منش ویژۀ نوجوانان را بهتر بشناسیم
توانمندی‌های منش ویژۀ نوجوانان را بهتر بشناسیم
در روان‌شناسی مثبت‌گرا به توانمندی‌های منش و ارزش‌های زندگی توجه ویژۀ شده است. ارزش‌هایی که نوجوان را در جهت شکوفا ساختن نقاط قوت، هیجان‌های مثبت و نیک‌زیستی سوق می‌دهد.

در روان‌شناسی مثبت‌گرا به توانمندی‌های منش و ارزش‌های زندگی توجه ویژۀ شده است. ارزش‌هایی که نوجوان را در جهت شکوفا ساختن نقاط قوت، هیجان‌های مثبت و نیک‌زیستی سوق می‌دهد

به گزارش سازمان نظام روانشناسی و مشاور ایران _ نوجوانی دورۀ مهمی از زندگی برای دستیابی به پتانسیل انسانی است که ظرفیت‌های روان‌شناختی، هیجانی و اجتماعی به سرعت در حال رشد است. توجه به توانمندی‌های منش و ارزش‌های زندگی در دوران نوجوانی اهمیت ویژۀ دارد، چرا که به نوجوان کمک می‌کند تا نیک‌زیستی و شادکامی‌اش بهبود و ارتقاء یابد. در روان‌شناسی مثبت‌گرا به توانمندی‌های منش و ارزش‌های زندگی توجه ویژۀ شده است. ارزش‌هایی که نوجوان را در جهت شکوفا ساختن نقاط قوت، هیجان‌های مثبت و نیک‌زیستی سوق می‌دهد.
در رویکرد روان‌شناسی مثبت‌گرا بر ساختار زندگی خوب با شناسایی توانمندی‌های منش و پرورش آن تاکید دارد.
دکتر زهرا خسرو جردی در ادامه این مطلب آورده است منش سازه پیچیده‌ای است که به‌عنوان مجموعه از صفات خوب شخصیتی یا مجموعه از فضایل فردی تعریف می‌شود که با مجموعۀ از تمایل مثبت عادت‌ها مانند؛ تعهد اخلاقی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و خودانظباطی نشان داده می‌شود
پیترسون و سلیگمن (۲۰۰۴) مطرح کردند منش چیزی بیش از انجام کارهای اخلاقی است و دربرگیرنده تعامل در رفتارهای فضیلت‌مندانه برای پیگیری چیزهای مهم در زندگی است.
روان‌شناسی مثبت‌گرا توجه علمی خود را بر منش متمرکز کرد که یکی از ستون‌های حوزه جدید و مرکزی برای درک زندگی خوب روان‌شناختی است و طبقه‌بندی توانمندی‌های منش را ارائه داد.
توانمندی‌های منش در دست‌یابی افراد به اهداف زندگی کمک می‌کند و برای نوجوان از اهمیت بسزایی برخوردار است، به دلیل اینکه شناسایی چیزی که منش خوب را می‌سازد برای پرورش تحول فردی و حرفه‌ای آنان سودمند است و به‌عنوان منبع فردی با استعداد و خودشکوفایی پیوند دارد.
طبقه‌بندی توانمندی‌های منش شامل بیست و چهار توانمندی منش و شش فضیلت است که هشت توانمندی تلاش و پشتکار، خودتنظیمی احساس‌ها و افکار، ژرف‌نگری (خردمندی)، عشق ‌به یادگیری، شوخ‌طبعی، مهربانی، قدردانی و شناخت نعمت‌ها و امید در کتاب راهنمای توانمندی‌های منش ویژه نوجوانان در دو جلد، یکی در قالب راهنمای متخصصان و دیگری در کتاب کاربرگ‌های مورد استفادۀ نوجوانان تدوین شده است.
در این مجموعه، مطالب لازم برای پرورش توانمندی‌های منش نوجوانان ارائه شده است که متخصصین و نوجوانان را گام به گام با چگونگی استفاده و پرورش توانمندی‌ها در زندگی روزمره یاری می‌رساند.
توانمندی‌های منش در همه اعصار و قرون و در همه فرهنگ‌ها و جوامع بشری در زمرۀ نکات برجسته و مثبت شمرده شده‌اند. لذا، برای شناسایی و کاربرد توانمندی‌های نوجوانان،
 کتاب راهنمای توانمندی‌های منش ویژه نوجوانان سه مولفه از یادگیری را در بر می‌گرد؛ نخست، دانش نظری از زبان توانمندی‌ها را در اختیار نوجوان قرار می‌دهد، دوم، توانمندی‌های نوجوان و دیگر همسالان را به رسمیت می‌شناسد و سوم، نوجوان را تشویق به استفاده از توانمندی‌ها در موقعیت‌های مختلف زندگی می‌کند.
براساس آنچه پژوهش‌ها نشان می‌دهد استفاده از توانمندی‌ها در دست‌یابی به موفقیت، بهبود و ارتقاء یادگیری و عملکرد، رضایت‌مندی و احساس تسلط و شایستگی نقش بسزایی دارد.
توانمندی‌های منش نه تنها نوجوان را آماده کسب مهارت و دانش می‌کند بلکه انگیزه و شجاعت را برای انجام کارهای درست در او برمی‌انگیزد.
همچنین نوجوان را در رشد نقاط قوت و مهارت‌های اجتماعی تواناتر می‌کند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد نوجوانانی که از توانمندی‌های خود استفاده می‌کنند، احتمال شکوفایی آن‌ها بیشتر است. در نهایت، امید است کتاب راهنمای توانمندی‌های منش بتواند به نوجوانان در شناسایی توانمندی‌هایشان، رسیدن به اهداف زندگی و دست‌یابی به شادی درونی کمک کند.کتاب راهنمای توانمندی های منش در یک دوره دو جلدی  به قلم دکتر زهرا خسرو جردی تالیف شده است و توسط انتشارات رشد به چاپ رسیده و در اختیار علاقه مندان به روانشناسی مثبت گرا قرار گرفته است