پروتکلی برای رسانه ها درباره نوشتن از معلولیت
پروتکلی برای رسانه ها درباره نوشتن از معلولیت
خود معلولیت موضوع اصلی ایجاد آسیب یا زیان برای افراد معلول نیست، بلکه آسیب معلولیت از طریق رفتار با معلولان و نحوه ساخت جامعه با موانعی که مانع از شمول و مشارکت آنها می شود، ایجاد می شود.

خود معلولیت موضوع اصلی ایجاد آسیب یا زیان برای افراد معلول نیست، بلکه آسیب معلولیت از طریق رفتار با معلولان و نحوه ساخت جامعه با موانعی که مانع از شمول و مشارکت آنها می شود، ایجاد می شود.

به گزارش سازمان نظام روانشناسی و مشاور ایران _ یک عبارت رایج در جامعه معلولان وجود دارد که می گوید: «هیچ چیز در مورد ما، بدون ما». متاسفانه بسیاری از رسانه ها در حال حاضر داستان هایی می گویند که «درباره ما، بدون ما» است. منظور از ما اینجا معلولان است که در گزارش هایی که راجع به آنها نوشته می شود، غایب هستد. قطعا ادامه چنین روندی در رسانه به ضرر معلولان است و باید جلوی آن را گرفت. انجام این کار مضر است. تکرار چنین سیاستی این افراد را ساکت کرده و سابقه ای ایجاد می کند که افراد معلول نمی توانند با ما ارتباط برقرار کنند یا از خود دفاع کنند. والدین، مراقبان، پزشکان و حتی غریبه ها بیشتر از خود معلولان در گفتن داستان های آنها حرف می زنند. زمانی که به افراد غیرمعلول به عنوان صدای معتبر جامعه معلولان اختیار برقراری ارتباط داده شود، این کاملا برای جامعه معلولان اشتباه است.
رسانه ها باید به داستان هایی بیندیشند که بازتاب مخاطبان آنها باشد و این قطعا شامل جامعه معلولان نیز می شود. این راهنما به روزنامه نگاران و سایر اعضای رسانه ها درباره جامعه معلولان به عنوان یک منبع، کمک می کند و در عین حال چگونگی صحبت در مورد معلولیت را به گونه ای که مضر نیست، بررسی می کند.

شناخت معلولیت و رسانه

جامعه معلولان یک جامعه چندفرهنگی و چندوجهی است. جامعه معلولان با یک میلیارد نفر در سراسر جهان و یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در داخل کشور هستند که به نظر می رسد به حاشیه رانده شده و نه تنها در شهر بلکه جایشان در رسانه خالی است. هر فردی در هر مقطعی از زندگی خود امکان معلول شدن دارد. در واقع، هر چه بیشتر عمر کنید، امکان ناتوان شدن شما بالا می رود.
در این سند، کلمه ناتوانی به عنوان یک اصطلاح چتری به معنای هر فردی است که دارای ناتوانی جسمی، حسی، روانی، سلامت مزمن، عصبی، شناختی یا اجتماعی است. این مثال ها نشان می دهد که معلولیت ها می توانند هم قابل مشاهده و هم نامرئی باشند.
در نهایت، درک این نکته مهم است که افراد مختلف زیادی وجود دارند که تجربیات مختلفی از معلولیت دارند. آنها در اقتصاد نقش دارند، پول خرج می کنند و صاحب پیشه و تجارتی هستند، مشارکت سیاسی دارند، رای می دهند و کاندیدا می شوند یا در مجلس حضور پیدا می کنند، درس می خوانند و به دانشگاه می روند، اما انگار همه اینها نامرئی است.

بنابراین، اگر افراد معلول مصرف کننده، رای دهنده و در غیر این صورت شهروندان مولد هستند، چرا محرومیت همچنان ادامه دارد؟ یکی از دلایل مهم بازنمایی ضعیف معلولیت در رسانه ها ست. نمایندگی معلولان در رسانه ها مهم است. اگر معلولان واقعی به طور دقیق در رسانه ها به تصویر کشیده نشوند، عموم مردم زندگی و تجربیات معلولان را درک نمی کنند. این امر به طور درخور توجهی بر این موضوع تاثیر می گذارد که آیا قانونی تصویب می شود که برای جامعه معلولان مفید باشد یا خیر؟ همچنین می تواند بر نحوه رفتار با افراد معلول و جنبه های مختلف زندگی معلولان تاثیر بگذارد؟

پرهیز از کلیشه ها

روزنامه نگاران باید مطمئن باشند داستان هایی که می گویند به افراد معلول آسیبی نمی رساند. برای مثال، وقتی فاجعه ای رخ می دهد و والدینی به فرزند خود آسیب شدید وارد می کنند، تمرکز بر «شرایط غم انگیز» شخصیت های والدین «فقیر» که بسیار مستاصل بودند، در عین نادیده گرفتن کامل قربانیان معلولی که به آنها آسیب وارد شده است، عمیقا مشکل ساز است. به نوبه خود، مخاطبان به ترحم و چشم پوشی از عاملان این اقدامات هولناک می پردازند و بهانه می آورند که چرا این کار را انجام داده اند. معلولی که برای مثال به قتل رسیده است، نادیده گرفته می شود و به عنوان باری بیش از آنکه تحمل آن بزرگ بود، فراموش می شود.
علاوه بر این، هنگام گفتن این داستان ها، اغلب چه به طور صریح و چه ضمنی، فرض می شود که مرده بودن بهتر از معلول بودن است. داشتن معلولیت به عنوان یک تراژدی نهایی در نظر گرفته می شود که یک زندگی را نابود می کند، نه بخشی طبیعی از زندگی و یک روش مشروع برای زندگی.
این کلیشه ها یکی از نمونه های متعدد توانایی گرایی هستند. توانایی گرایی مجموعه ای از نگرش ها و باورهای مغرضانه در مورد معلولیت است که هم از طریق اقدامات تبعیض آمیز فردی و هم از طریق نهادها و سیستم های اجتماعی تبعیض آمیز در مقیاس بزرگ، به افراد معلول آسیب می رساند.
توانایی گرایی می تواند هر چیزی را توضیح دهد و توجیه کند؛ از کارفرمایی که یک کاربر ویلچری واجد شرایط شغلی را رد می کند تا یک ناشنوا که نمی تواند سخنان یک سیاست مدار را به دلیل فقدان مترجم زبان اشاره درک کند تا کودکی با ناتوانی در خواندن که در کلاس رد می شود.
بنابراین، داستان هایی که باید گفته شود، درباره ساختارهای اجتماعی توانمندی است که معلولان را در وضعیت نامساعدی قرار می دهد و جامعه معلولانی که برای برهم زدن و از بین بردن این توانمندی مبارزه می کنند. عدم دسترسی به شدت برابری، رفتار عادلانه را محدود می کند.
سوگیری نهادی نیز نقش عمده ای در به حاشیه راندن افراد معلول دارد. تعصب سازمانی اصطلاحی است که برای توصیف قوانین و مقرراتی استفاده می شود که بسیاری از افراد دارای معلولیت را در مراکز پرستاری یا در محیط های سازمانی دیگر محبوس نگه می دارد. اکثر پیروزی های حقوق مدنی در چند دهه گذشته که از افراد معلول حمایت می کند، برای کسانی که مجبور به زندگی در یک موسسه هستند، بی فایده است. فعالان حقوق معلولان سال هاست که می جنگند تا افراد معلول حق زندگی در جوامع خود را داشته باشند. هرچند پیشرفت هایی در حال انجام است، اما هنوز کارهای بیشتری در این زمینه وجود دارد.

فرهنگ و جامعه معلولیت

درست مانند سایر گروه های به حاشیه رانده شده، جامعه معلولان فرهنگ خاص خود را دارد، همچنین فرهنگ های جامعه فردی (یعنی جامعه ناشنوایان، جامعه اوتیسم و…). یک حس کلی ارتباطی وجود دارد که بسیاری از افراد معلول از طریق انواع تجربیات مشترک یا مشابه آن را در آغوش می گیرند.
فرهنگ معلولیت به افراد معلول اجازه می دهد تا ایده ها و راه حل ها را به اشتراک بگذارند، رفیق پیدا کنند، به بی عدالتی اعتراض کنند، پیروزی ها را جشن بگیرند، برای تراژدی ها سوگواری کنند و با هم برای حقوق برابر مبارزه کنند. از آنجایی که افراد بیشتری ناتوانی خود را در آغوش می گیرند، به سراغ دیگرانی می روند که آنها نیز معلول هستند. از آنجا، بسیاری از افراد معلول یاد می گیرند به هویت معلولیت خود افتخار کنند.
یک راه عالی برای شروع، به چالش کشیدن باورهای توانمندی رایج است که می تواند زندگی با معلولیت را دشوار کند. رسانه ها می توانند این کار را با گفتن داستان هایی انجام دهند که بر تجربیاتی که افراد ناتوان هنگام گردهم آمدن برای تجلیل از معلولان و مقاومت در برابر سیستم هایی ناکارآمد که خواهان حذف آنهاست، تمرکز می کنند. پوشش این رویدادها می تواند برای جامعه معلولان بسیار مفید باشد.

فراگیری در روزنامه نگاری

برای جامعه معلولان، کنترل روایت معلولیت در مطبوعات توسط افراد خارجی معمول است. به طور معمول، خبرنگاران با والدین یا پزشکان غیرمعلول به عنوان منابع اولیه داستان های مربوط به معلولیت تماس می گیرند. اعضای خانواده فقط می توانند ناتوانی را از طریق یک لنز خارجی درک کنند؛ بنابراین شما باید فقط زمانی که درباره تجربیات شخصی آنها داستان می گویید، با آنها تماس بگیرید. آنها هرگز نباید اجازه داشته باشند که به عنوان «صدای معتبر» هر معلول صحبت کنند. در عوض، خبرنگاران باید به دنبال افراد معلول واقعی باشند تا درباره معلولیت صحبت کنند.

بازنمایی متقاطع

افراد معلول از همه اقشار هستند، اما روایت غالب در مورد ناتوانی معمولا از معلولان شهری، مردان و حتی موارد خاصی از معلولیت است. ضروری است که نمایندگی های متنوع از معلولان در خبرها گنجانده شود. اگر کار شما متقاطع نیست، پس کسی را کنار گذاشته اید. هویت یک فرد می تواند شامل نژاد، قومیت، وضعیت مهاجرت، جنسیت، هویت جنسیتی، ناتوانی، سن، ملیت و طبقه اجتماعی باشد. گسترش انواع حلقه افراد دارای معلولیت مختلف تضمین می کند که نه تنها یک تجربه از معلولیت وجود دارد که در رسانه ها منتقل می شود، بلکه بسیاری از تجربه ها وجود دارد.

از چه داستانی اجتناب کنیم؟

وقتی پیام را حول صداهای ناتوان متمرکز می کنید و در واقع به افراد ناتوان اجازه می دهید بحث را رهبری کنند، در مسیر درستی هستید. با این حال، درک یک روند بسیار محبوب در داستان های رسانه ای در مورد معلولیت مهم است.یک سوال خوب برای پرسیدن این است که آیا در صورت حذف معلولیت، این یک داستان جذاب برای مخاطب خواهد بود و اگر پاسخ منفی است، واقعا داستانی نیست که باید گفته شود.

مسئولیت پذیر بودن درباره منبع خبری

هنگامی که با سازمان های معلولان سروکار دارید، مهم است که بدانید دقیقا آنها چه کسانی را نمایندگی می کنند. فقط به این دلیل که سازمانی ادعا می کند نماینده افراد معلول است، به این معنی نیست که افراد معلول واقعا به آن سازمان اطمینان دارند. قبل از اینکه از آنها به عنوان منبع استفاده کنید، سعی کنید در مورد سازمان تحقیق کنید.همان طور که گفته شد، صرفا به این دلیل که یک سازمان توسط افراد معلول اداره می شود، به این معنی نیست که جامعه معلولان را به طور دقیق نشان می دهد.

از چه کلماتی استفاده کنیم؟

یکی از مهم ترین چیزهایی که روزنامه نگاران می توانند بیاموزند، این است که چگونه به درستی درباره معلولیت بحث کنند. امروزه، اکثریت قریب به اتفاق مقالاتی که درباره معلولیت یا افراد ناتوان نوشته می شوند، تا حدی به این دلیل مضر هستند که از زبان انگ زنی استفاده می کنند.
در اینجا واژه نامه ای از اصطلاحات مورد اشاره هنگام نوشتن یا صحبت در مورد ناتوانی وجود دارد.

شخص اول در مقابل هویت زبان اول

هویت اول: معلول، اوتیستیک، ناشنوا، کوتوله و… .
شخص اول: فرد دارای معلولیت، فرد مبتلا به اوتیسم، فرد ناشنوا و… .

به بسیاری از روزنامه نگاران آموزش داده شده است که از زبان اول شخص استفاده کنند؛ زیرا زبان اول شخص را قبل از ناتوانی در اولویت قرار می دهد. با این حال، یک اردوگاه نوظهور از افراد معلول نشان می دهد که آنها زبان اول هویت را ترجیح می دهند؛ به ویژه کسانی که در فعالیت های مربوط به معلولیت مشارکت دارند.

آنها معتقدند معلولیت بخشی از هویت آنهاست؛ در حالی که اذعان به آن گاهی اوقات زندگی آنها را سخت تر می کند. ناتوانی آنها چیزی نیست که از آن خجالت بکشند و نمی خواهند تاکیدی بر آن نداشته باشند. زبان اول هویت به افراد معلول اجازه می دهد تا هم جنبه های خوب و هم بد معلولیت را بپذیرند. بسیاری از افرادی که در زمینه هایی کار می کنند که به شدت با افراد معلول تعامل دارند، مانند مددکاری اجتماعی یا فیزیوتراپی، استفاده از زبان اول شخص را آموزش داده اند و بسیاری از والدین کودکان معلول نیز از آن استفاده می کنند.
هرگز نباید انتخاب زبان را به کسی تحمیل کنید. این به هر فردی بستگی دارد که تعیین کند چگونه می خواهد شناسایی کند و باید به آن احترام گذاشت. مطمئن شوید که ترجیحات افرادی را که در کار خود معرفی می کنید، می شناسید و به آنها احترام می گذارید.

مدل اجتماعی در مقابل مدل پزشکی

مدل اجتماعی مفهومی است که بر این ایده تمرکز دارد که خود معلولیت موضوع اصلی ایجاد آسیب یا زیان برای افراد معلول نیست، بلکه آسیب معلولیت از طریق رفتار با معلولان و نحوه ساخت جامعه با موانعی که مانع از شمول و مشارکت آنها می شود، ایجاد می شود.
این ایده اکثرا توسط افراد معلول در سراسر جهان ترجیح داده می شود.
متاسفانه، الگوی پزشکی همچنان راه غالب بحث درباره معلولیت در روزنامه نگاری و به طور کلی در جامعه است. ایده این است که خود معلولیت مشکلی است که به یک فرد معلول و در نهایت به افراد خانواده و جامعه آسیب می رساند. مدل پزشکی استنباط می کند که افراد ناتوان برای به دست آوردن برابری باید اصلاح شوند.