پنج شنبه, ۳۱ خرداد , ۱۴۰۳ Thursday, 20 June , 2024
بایگانی‌های روانشناسی نقاشی - .: پایگاه خبری سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران :.
روانشناسی نقاشی کودکان ۱۲ مرد ۱۴۰۲

روانشناسی نقاشی کودکان

پستانداران و پرندگان متداول ‌ترین حیواناتی هستند که توسط کودکان ترسیم می ‌شوند.دسترسی کودکان به فضاهای سبز طی چند دهه گذشته کاهش یافته است چنین قطع ارتباطی می تواند بر رشد شناختی کودکان تأثیر منفی داشته و به طور بالقوه حمایت های آینده از تلاش های حفاظتی را کاهش دهد.