پنج شنبه, ۳۱ خرداد , ۱۴۰۳ Thursday, 20 June , 2024
بایگانی‌های سبک زندگی ایرانی اسلامی - .: پایگاه خبری سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران :.
آیا خیانت و طلاق در سال هفتم ازدواج بیشتر است؟ ۰۷ شهر ۱۴۰۲

آیا خیانت و طلاق در سال هفتم ازدواج بیشتر است؟

مطالعاتی که نشان داده اند خیانت و طلاق در سال هفتم ازدواج بیشتر است چگونه در کاهش نرخ خیانت کمک میکند ؟

ایجاد مرکز مشاوره سبک زندگی ایرانی اسلامی در دانشگاه‌ها ۰۴ شهر ۱۴۰۲

ایجاد مرکز مشاوره سبک زندگی ایرانی اسلامی در دانشگاه‌ها

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت گفت: بر اساس قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مرکز مشاوره سبک زندگی ایرانی اسلامی در دانشگاه های علوم پزشکی راه اندازی خواهد شد.

ایجاد مرکز مشاوره سبک زندگی ایرانی اسلامی در دانشگاه‌ها ۲۰ مرد ۱۴۰۲
مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت خبر داد:

ایجاد مرکز مشاوره سبک زندگی ایرانی اسلامی در دانشگاه‌ها

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت گفت: بر اساس قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مرکز مشاوره سبک زندگی ایرانی اسلامی در دانشگاه های علوم پزشکی راه اندازی خواهد شد.

ایجاد مرکز مشاوره سبک زندگی ایرانی اسلامی در دانشگاه‌ها ۱۷ مرد ۱۴۰۲
مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت خبر داد:

ایجاد مرکز مشاوره سبک زندگی ایرانی اسلامی در دانشگاه‌ها

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت گفت: بر اساس قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مرکز مشاوره سبک زندگی ایرانی اسلامی در دانشگاه های علوم پزشکی راه اندازی خواهد شد.